Відстеження результативності регуляторних актів

ЗВІТ  

Про повторне відстеження регуляторного акта – рішення  Гамаліївської сільської ради від 20.06.2018 року «Про встановленя ставок єдиного податку та вартості збору за провадження деяких видів торгівельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг на 2019 рік»

 Вид та назва регуляторного акта: «Про встановленя ставок єдиного податку та вартості збору за провадження деяких видів торгівельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг на 2019 рік»

 Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області.

 Цілі прийняття регуляторного акту –  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків і зборів; максимальне наповнення сільського бюджету; дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України; оптимізація місцевих податків і зборів та території села, що дозволить збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, населення, органів влади; прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування.

Строк виконання заходів з відстеження : з 03.09.2019 по 28.09.2019 р.  (Не більше 45 робочих днів)

 Тип відстеження: повторне.

 Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів за 2018-2021 роки та відстеження розростання кількості платників за відповідні роки.

 Дані та припущення , на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались звітні данні про виконання  бюджету  за 2017-2020 роки:

 • розмір надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку;  кількість суб’єктів господарської діяльності – платників  єдиного податку;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта: За звітними даними кожного наступного року відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів. Надходження місцевих податків і зборів  по  Гамаліївській  сільській раді становлять:                        

                                                                    

Показники

2017 р.

2018р.

2019 р. за 8 місяців

2020р.

очікуване

Надходження податків до місцевого  бюджету, тис.грн. / кількість платників податку

263152/28

283491/32

 

391382/22

367950/26

Єдиний податок

10288/14

85964/18

147260/8

140000/13

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:  Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Так, прийняття даного рішення дає змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок  податків  та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням єдиного податку.

Висновок: аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним для забезпечення надходження коштів   до місцевого бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села; збільшення суспільних благ у селі.

 Сільський голова                                                В.М. Воронова.

ЗВІТ  

про повторне відстеження регуляторного акта – рішення  Гамаліївської сільської ради від 20.06.2018 року   «Про встановленя  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік »

 Вид та назва регуляторного акта: ««Про встановленя  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік »

 Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області.

 Цілі прийняття регуляторного акту –  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків і зборів; максимальне наповнення сільського бюджету; дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України; оптимізація місцевих податків і зборів та території села, що дозволить збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, населення, органів влади; прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування.

Строк виконання заходів з відстеження : з 03.09.2019 по 28.09.2019 р.  (Не більше 45 робочих днів)

 Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів за 2018-2021 роки та відстеження розростання кількості платників за відповідні роки.

 Дані та припущення , на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались звітні данні про виконання  бюджету  за 2017-2020 роки:

 • розмір надходжень до міського бюджету від сплати  земельного податку;  кількість суб’єктів господарської діяльності – платників   земельного податку;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта: За звітними даними кожного наступного року відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів. Надходження місцевих податків і зборів  по  Гамаліївській  сільській раді становлять:                                                                                    

 Показники

2017 р.

2018р.

2019 р. за 8 місяців

2020р.

очікуване

Надходження податків до місцевого  бюджету, тис.грн. / кількість платників податку

263152/28

283491/32

391382/22

367950/26

Податок на землю

229663/9

162786/10

196832/10

176950/7

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:  Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Так, прийняття даного рішення дає змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок  податків  та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням   податку на землю.

Висновок: аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним для забезпечення надходження коштів   до місцевого бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села; збільшення суспільних благ у селі.

 Сільський голова                                        В.М. Воронова.

ЗВІТ  

Про повторне відстеження регуляторного акта –  рішення  Гамаліївської сільської ради  від 20.06.2018 року «Про встановленя  ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік »

 Вид та назва регуляторного акта: «Про встановленя  ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік »

 Назва виконавця заходів з відстеження: Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області.

 Цілі прийняття регуляторного акту –  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків і зборів; максимальне наповнення сільського бюджету; дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України; оптимізація місцевих податків і зборів та території села, що дозволить збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, населення, органів влади; прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування.

Строк виконання заходів з відстеження : з 03.09.2019 по 28.09.2019 р.  (Не більше 45 робочих днів)

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів за 2018-2021 роки та відстеження розростання кількості платників за відповідні роки.

 Дані та припущення , на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались звітні данні про виконання  бюджету  за 2017-2020 роки:

 • розмір надходжень до міського бюджету від сплати  податку на нерухоме майно;  кількість суб’єктів господарської діяльності – платників  податку на нерухоме майно;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта: За звітними даними кожного наступного року відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів. Надходження місцевих податків і зборів  по  Гамаліївській  сільській раді становлять:                                                                            

 Показники

2017 р.

2018р.

2019 р. за 8 місяців

2020р.

очікуване

Надходження податків до місцевого  бюджету, тис.грн. / кількість платників податку

263152/28

283491/32

391382/22

367950/26

Нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

23201/5

34741/4

47290/4

51000/6

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:  Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Так, прийняття даного рішення дає змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок  податків  та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Висновок: аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним для забезпечення надходження коштів   до місцевого бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села; збільшення суспільних благ у селі.

Сільський голова                          В.М. Воронова.                                                        

ЗВІТ  

про повторне відстеження регуляторного акта – рішення  Гамаліївської сільської ради від 20.06.2018 року «Про  транспортний податок на 2019 рік»

 Вид та назва регуляторного акта: «Про  транспортний податок на 2019 рік»

 Назва виконавця заходів з відстеження: Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області.

 Цілі прийняття регуляторного акту –  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків і зборів; максимальне наповнення сільського бюджету; дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України; оптимізація місцевих податків і зборів та території села, що дозволить збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, населення, органів влади; прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування.

Строк виконання заходів з відстеження : з 03.09.2019 по 28.09.2019 р.  (Не більше 45 робочих днів)

Тип відстеження: повторне.

 Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів за 2018-2021 роки та відстеження розростання кількості платників за відповідні роки.

 Дані та припущення , на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались звітні данні про виконання  бюджету  за 2017-2020 роки:

 • розмір надходжень до міського бюджету від сплати  транспортного податку;  
 • кількість суб’єктів господарської діяльності – платників  транспортного податку; 
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта: За звітними даними кожного наступного року відстежується збільшення обсягу надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів. Надходження місцевих податків і зборів  по  Гамаліївській  сільській раді становлять:

                                                                                                    

Показники

2017 р.

2018р.

2019 р. за 8 місяців

2020р.

очікуване

Надходження податків до місцевого  бюджету, тис.грн. / кількість платників податку

263152/28

283491/32

391382/22

367950/26

Транспортний податок

 -

 -

-

 -

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:  Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Так, прийняття даного рішення дає змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо ставок  податків  та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням  транспортного податку.

Висновок: аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуальним для забезпечення надходження коштів  до місцевого бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Проте прийняття даного регуляторного акту не забезпечує поповнення дохідної частини місцевого бюджету  через відсутність платників зазначеного податку.

 

Сільський голова                                     В.М. Воронова                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту- рішення Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

    1.Вид та назва регуляторного акту:

            Проект рішення Гамаліївськох сільської ради «Провстановлення  місцевих податків і зборів на 2020 рік».

             2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення у  селі  Гамаліївка місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету   відповідних надходжень.

            4.Строк виконання заходів з відстеження:

           01.07.2019 – 29.07.2019

            5. Тип відстеження:базове відстеження.

            6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

         - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів;

              7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1). Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

              8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2018 рік

6 місяців 2019

Прогноз на 2020 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

283491

171604

291125

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

34741

15752

68582

Транспортний податок

0,0

0,0

0,0

Податок на землю

162786

90344

161655

Єдиний податок І група

0,0

0,0

0,0

Єдиний податок ІІ група (від 8 до 20%)

85964

65508

60888

 

 Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільськогобюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;

 

Сільський голова                                 В.М. Воронова.

 

ЗВІТ  

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту- рішення Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області «Про встановленя ставок єдиного податку та вартості збору за провадження деяких видів торгівельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг»

    1.Вид та назва регуляторного акту:

            Проект рішення  Гамаліївської сільської ради від 20.06.2018 року «Про встановленя ставок єдиного податку та вартості збору за провадження деяких видів торгівельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг на 2019 рік»

             2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення у  селі  Гамаліївка місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету   сільської ради відповідних надходжень.

            4.Строк виконання заходів з відстеження:

           01.07.2018 – 30.07.2018

            5. Тип відстеження: базове відстеження.

            6.Методи одержання результатів відстеження: статистичний

         - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів;

              7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1). Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

              8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2017 рік

6 місяців 2018

Прогноз на 2019 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

263152

283491

 294400

Єдиний податок І група

0,0

0,0

0,0

Єдиний податок ІІ група (від 8 до 20%)

 10288

 85964

 129000

 

  Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільськогобюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;

 Сільський голова                    В.М. Воронова

 ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту- рішення Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області «Про встановленя  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

    1.Вид та назва регуляторного акту:

            Проект рішення  Гамаліївської сільської ради  від 20.06.2018 року «Про встановленя  ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік »

             2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення у  селі  Гамаліївка місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету   сільської ради відповідних надходжень.

            4.Строк виконання заходів з відстеження:

           01.07.2018 – 30.07.2018

            5. Тип відстеження:базове відстеження.

            6.Методи одержання результатів відстеження: статистичний

         - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів;

              7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1). Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

              8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  

 

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2017 рік

6 місяців 2018

Прогноз на 2019 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

 263152

 283491

 294400

Податок на землю

229663

162786

130000

 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до сільськогобюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку сел

Сільський голова                                             В.М. Воронова                                                     

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проектів регуляторних актів-

 рішень  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

 • Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг»,
 • Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»,
 • Про транспортний податок на 2019 рік».

   1.Вид та назва регуляторних актів:

            Проекти рішень  Гамаліївської сільської ради:  

-  «Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг»;

 • Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»;

- «ро встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»,;

- «Про транспортний податок на 2019 рік».

            2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття  цих регуляторних актів є встановлення у   на території місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету Гамаліївської сільської ради відповідних надходжень.

            4. Строк виконання заходів з відстеження:

           01.06.2018 – 29.06.2018

            5. Тип відстеження: базове відстеження.

    6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, що полягає у           вивченні умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів.

          

            7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторних актів були визначені такі показники результативності:

1)  Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

              8.Кількісні та якісні значення показників результативності актів:  

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2017 рік

6 місяців 2018

Прогноз на 2019 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

1093865

450357

961200

 Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

23201

14563

37000

 Про транспортний податок на 2019 рік

0,0

0,0

0,0

 Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

666929

277399

555000

 Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг- І група

0,0

0,0

0,0

 Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг – ІІ група

102288

35161

87900

 

 Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів,       пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 Основним показником результативності регуляторних актів є збільшення надходжень до сільського бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення доходної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку села.

  

Сільський голова                                      В.М. Воронова.