Відстеження результативності регуляторних актів

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проектів регуляторних актів-

 рішень  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

  • Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг»,
  • Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»,
  • Про транспортний податок на 2019 рік».

   1.Вид та назва регуляторних актів:

            Проекти рішень  Гамаліївської сільської ради:  

-  «Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг»;

  • Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»;

- «ро встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік»,;

- «Про транспортний податок на 2019 рік».

            2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

            Виконавчий комітет  Гамаліївської сільської ради Шосткинського району Сумської області

            3.Цілі прийняття акту:

  Ціллю прийняття  цих регуляторних актів є встановлення у   на території місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом України (зі змінами) переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету Гамаліївської сільської ради відповідних надходжень.

            4. Строк виконання заходів з відстеження:

           01.06.2018 – 29.06.2018

            5. Тип відстеження: базове відстеження.

    6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, що полягає у           вивченні умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку та місцевих податків і зборів.

          

            7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних:

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторних актів були визначені такі показники результативності:

1)  Статистичні показники:

-  сума надходжень до сільського бюджету у вигляді місцевих податків і зборів, грн.;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку.

2). Показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо положень регуляторного акта;

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, організованого працівниками виконавчого органу сільської ради.

              8.Кількісні та якісні значення показників результативності актів:  

       Показники результативності дії

регуляторного акту

2017 рік

6 місяців 2018

Прогноз на 2019 рік

1. Надходження досільського бюджету місцевих податків і зборів, разом, тис.грн

1093865

450357

961200

 Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік

23201

14563

37000

 Про транспортний податок на 2019 рік

0,0

0,0

0,0

 Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

666929

277399

555000

 Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг- І група

0,0

0,0

0,0

 Про встановлення ставок єдиного податку   та вартості  збору за провадження  деяких видів торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг – ІІ група

102288

35161

87900

 

 

 Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів,       пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України;

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від їх розміру.

 Основним показником результативності регуляторних актів є збільшення надходжень до сільського бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

- поповнення доходної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку села.

  

Сільський голова                                                                      В.М. Воронова.