У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Двадцять друга   сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від  12.12.2017    року

 

 

Про   план  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

 

 На виконання статей 7 та 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою впорядкування регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради, керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

 сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.   Затвердити план  регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради на 2019 рік (додається).
  2. Оприлюднити   план регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради на 2019 рік на  дошці оголошень за адресою: с. Гамаліївка, вул. І. Скоропадського, 52 Б.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря Гамаліївської сільської ради Матюшенко О.Д.

 

 

 

 

Сільський голова                             В.М. Воронова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення   22 сесії

7 скликання від 12.12.2017 року.

 

План регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради

на 2018 рік

 

№ з/п

Назва регуляторного акту

Термін

Відповідальний орган

Обговорення регуляторного акту

Прайняття регуляторного акту

1.

 Про місцеві податки та збори на 2019 рік

Визначається розробником

І -ІІ       квартал 2018 року

 

Виконавчий комітет Гамаліївської сільської ради

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих Гамаліївською сільською радою регуляторних актів на 2018 рік

 

 

Назва регуляторного акту

Термін

Вид відстеження

Відповідальний виконавець

1.

Про місцеві податки та збори на 2019 рік

І-ІІ квартал 2018 року

базове

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

Сільський голова                                                В.М. Воронова