січень

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 01 від 24.01. 2019 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 2018 рік

 Відповідно до п. 1ч. а) ст. 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

  1.  Звіт про виконання бюджету сільської ради за  2018 рік:

-по доходах в сумі 1162144грн., в т.ч. загальний фонд – 1062754грн. (додаток №1);

     - спеціального фонду –99390грн. /додаток №2/;

     -по видатках у сумі 1097068грн., в т.ч. по загальному фонду   

     1059148 грн; видатки спеціального фонду 37920 грн. /додаток№3/.

Перевищення доходів над видатками загального фонду +3606грн.

Перевищення доходів над видатками спеціального фонду +61470грн. – взяти до відома.

        2.    Подати звіт на затвердження сільській раді.

 

               Сільський голова                    В.М. Воронова.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

 

 

до рішення виконкому  № 01  від  24.01.19 р.

 

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2019 року

 

 

 

               

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

124000

124234

100,1

 

 

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

9000

9530

105,8

 

 

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

1500

2083

138,8

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

5600

5767

102,9

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

26150

26891

102,8

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

150000

157180

104,7

 

 

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

300000

316226

105,4

 

 

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

5000

5606

112

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

96000

96849

100,8

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

29000

32100

110,6

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

53100

53864

101

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

193000

217733

112,8

 

 

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

1830

2255

123

 

 

що у комунальнів власності

 

 

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

4000

4036

100,9

 

 

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

50

68

136

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

1000

1332

122

 

 

 

 

 

31010200

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

999230

1062754

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

до рішення виконкому № 01

 

 

 

 

 

 

                   від 24.01.2019 року

 

 

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2019 року

 

 

 

 

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

9337

6740

72

 

 

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

17106

171%

 

 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

24062100

 

46872

 

 

 

законодавства про охорону навколишнього природного

 

 

 

 

 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

208150

28672

14%

 

 

Всього

 

 

 

227487

99390

43,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер Гамаліївської

 

 

 

 

 

 

сільської ради

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                          до рішення виконкому №01

                                                                                                                                                                від 24 .01. 2019 року                                                             

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за   2018  рік.

              Видатки по загальному фонду за 2018 рік  склали  1059148грн.

З них :  по

КПК:0150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  -878794 грн.

КПК:1162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  16600грн.

КПК:3242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 10900грн.

КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 33431грн.

КПК:6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 5285грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 73140грн.

КПК:7130 Здійснення заходів із землеустрію -20019грн.

КПК:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 10979грн.

КПК:9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  розвитку регіонів – 10000грн.

 

Видатки спеціального фонду склали  37920грн.

 КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 1530грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 7718рн

КПК:7310 Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства -10539грн.

КПК:7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -8148грн.

КПК:8312 Утилізація відходів – 9985грн.

 

                             Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна

 

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 02 від 24.01. 2019 року

Про  організацію громадських робіт у 2019 році

Керуючись   пп. 7.ч. б), п. 1, ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",    ст. 31 закону України  "Про зайнятість населення", Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175, програми   соціального та економічного розвитку  сіл  Гамаліївка та Гукове на 2019 рік, затвердженої 32  сесією  сьомого скликання від 14.12.2018 року, з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб

  Виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити перелік видів робіт, що мають суспільнокорисну спрямованість, відповідають проблемам територіальної громади та можуть застосовуватися під час організації громадських робіт у 2019 році  згідно з додатком

2. Звернутися з проханням до Шосткинського міськрайцентру зайнятості населення провести необхідну організаційну роботу серед незайнятого населення, що проживає на території ради, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості, з метою залучення до громадських робіт з благоустрою території ради. 

3.  Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок місцевого бюджету,  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

 

Сільський голова                        В.М. Воронова.

 

 

Додаток

до рішення № 02

 від 24.01.2019 року

Перелік

видів громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та можуть застосовуватися під час організації громадських робіт у 2019 році

 

1. Благоустрій та озеленення території Гамаліївської сільської ради.

2.Впорядкування місць поховання захисників Вітчизни, меморіалів, кладовищ.

3.Впорядкування придорожніх смуг.

4. Роботи, пов’язані з благоустроєм криниць, колодязів, укріпленням дамб, мостових споруд.

5. Роботи, пов’язані з благоустроєм автобусних зупинок.

6. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО.

7. Знищення бур’янів на території сіл, які належать до сільської ради.

8. Прибирання та збір вторинної сировини.

9. Заготівля дров  на зимовий період для закладів охорони здоров’я.

10. Впорядкування територій населених пунктів  з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.

11. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери.

 

Секретар сільської ради                      О.Д. Матюшенко.

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 03 від 24.01. 2019 року

 

Про  розмір матеріальних допомог  

 

Заслухавши інформацію сільського голови про вартість ритуальних послуг на поховання, керуючись ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» , ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням  32 сесії Гамаліївської сільської ради   від 14. 12. 2018 року "Про   Програму соціального захисту окремих категорій населення  територіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки»,    

 

    виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити розмір матеріальної допомоги на поховання (ритуальні послуги) у розмірі 700 грн.
  2. Затвердити розмір матеріальної  допомоги на лікування у розмірі 2000 грн.

 

Сільський головаВ.М. Воронова.

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 04 від 24.01. 2019 року

Про надання матеріальних допомог  

Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  32 сесії Гамаліївської сільської ради   від 14. 12. 2018 року "Про   Програму соціального захисту окремих категорій населення  територіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки»,   рішення виконавчого комітету № 03 від 24.01.2019 року «Про розмір матеріальних допомог на лікування та поховання»

 

    виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

1.Надати матеріальну допомогу на  лікування:

Будик Валентині Федорівні – 2000 грн.

Ворушило Валентині Миколаївні - 2000 грн.

 

2.Надати  Газаряну Тевану Мелсовичу за рахунок місцевого бюджету сільської ради матеріальну допомогу на проведення ритуальних послуг по похованню   сина,   Газаряна Марлена Тевановича, у сумі  700 грн.00 коп.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Довжну Л.М.

 

 

           Сільський голова                        В.М. Воронова.