липень

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 23  від 26.07. 2019 року

 

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за  І півріччя 2019 року

 

 Відповідно до п. 1ч. а) ст. 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1.   Звіт про виконання бюджету сільської ради за 1 півріччя 2019 року:

по доходах в сумі 510443грн., в т.ч. загальний фонд – 459475грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –50968грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 534535грн., в т.ч. по загальному фонду   

     529056грн; видатки спеціального фонду 5479грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду -69581грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +45489грн. – узяти до відома.

 1. Передати звіт на затвердження сільської ради.

 

   Сільський голова                                             В.М. Воронова

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення виконкому  № 23 від  26.07.19р.

Інформація про виконання доходів загального фонду Гамаліївської сільської ради станом на 01.07.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

34000

50355

148

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобув.

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

 

52

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

4980

4324

87

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

960

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

3480

3368

98

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

14000

12384

88

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

85000

90344

106

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

111138

147951

133

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

 

733

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

32540

22979

71

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

25300

16560

65

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

27960

48948

175

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

107500

59216

55

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

 

 

 

що у комунальнів власності

 

600

1125

187

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

1020

687

67

Державне мито,повязане з видачею та

 

25

68

272

оформленням  паспортів громадян України

22090400

 

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

2400

381

12

 

 

 

31010200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

450903

459475

102

 

 Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

            до рішення виконкому № 23

 

 

 

 

                   від 26.07.2019 року

Інформація про виконання доходів спеціального фонду Гамаліївської сільської ради станом на 01.07.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

885

63

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

8700

87%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

 

 

 

 

законодавства про охорону навколишнього природного

24062100

 

41383

 

 середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

Всього

 

 

 

11400

50968

447

 

Головний бухгалтер                                                  Л.М.Довжна

 

                                                                                         Додаток №3

                                                                                          до рішення виконкому №23

                                                                                                                                                                від 26 .07. 2019 року                                                             

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  1 півріччя  2019  року.

 

 

              Видатки по загальному фонду за 1 півріччя 2019 року  склали  529056грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  -437004 грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  10608грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 4700грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10536грн.

КПК0116013 Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2487грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 28221грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 35500грн.

Видатки спеціального фонду склали 5479 грн.

 КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 515грн

КПК: 0118312 Утилізація відходів - 4964 грн.

 

     Головний бухгалтер                                             Л.М.Довжна

                           

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

№ 24  від 26.07. 2019 року

 

 Про виконання програми економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 рік  за І півріччя 2019 року.  

 

 

Заслухавши інформацію  про хід виконання    програми соціально-економічного розвитку за І півріччя 2019 року   (додаток 1)   слід відзначити, що позитивно вирішуються питання торгівлі та побутового обслуговування населення,  проведена велика робота по забезпеченню населення якісною питною водою, позитивно вирішилося питання вуличного освітлення та благоустрою центу села Гамаліївка,  збирання та вивезення твердих побутових відходів, обслуговування комунальних доріг.

 Керуючись п. 1 ч. а) ст..27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію сільського голови про виконання програми соціально-економічного розвитку за І півріччя 2019 року   взяти до відома.
 2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                    В.М. Воронова

 

 

Додаток №1

До рішення виконкому №24 від 26.07.2019

                  Інформація про виконання програми

економічного та соціального розвитку

сіл Гамаліївка та Гукове  за І півріччя  2019 року

Цілі та задачі на 2019 рік:

 • підвищення добробуту громадян та подолання бідності;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та культурної сфери;
 • сприяти відновленню товарного виробництва на селі через підтримку інвестиційної діяльності.
  1. Розвиток підприємництва, особистих селянських господарств.

 Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечити встановлення оптимальних ставок   податку для суб’єктів малого підприємництва, проводити аналіз чинних нормативно-правових актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики. Виконується. Ставки місцевих податків і зборів встановлені відповідно до вимог та принципів регуляторної політики.
 • продовжувати упорядкувати карти земель Гамаліївської сільської ради, систематизувати дані про землевласників  та орендаторів земель. Не виконується.

                                                Сільський бюджет за наявності коштів

 

 • забезпечити укладання    угод про оренду невитребуваних паїв, з приватними підприємцями та агрофірмами – орендаторами земельних паїв ; продовжувати роботу з питань оформлення відумерлої спадщини та укладання договорів оренди з орендаторами земельних паїв. Виконується.  З агрофірмами – орендаторами земельних паїв, укладені угоди про оренду невитребуваних паїв. Переведено до комунальної власності й здані в оренду 3 паї відумерлої спадщини, 2 паї перебувають на стадії оформлення.

  - сприяти розвитку особистих селянських господарств.

 

                                             Сільський бюджет за наявності коштів.

      Основні ризики:

відсутність бюджетних коштів  .

2.Енергозбереження

 

Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати впроваджувати енергозберігаючі  технології, вживати заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери.  Виконується. Мережа вуличного освітлення, об’єкти соціальної сфери укомплектовані енергозберігаючими  лампами.

Основні ризики:

                                                         відсутність бюджетних коштів  .

 

3. Розвитку транспорту та зв’язку

 Основні завдання  на 2019 рік:

 - сприяння поліпшенню якості транспортного обслуговування населення сіл Гамаліївки та Гукова. Послуга надається в повному обсязі.

 -  сприяти проведенню передплати на періодичні друковані видання через мережу поштового зв’язку;  

 - сприяти закупівлі послуг поштового зв’язку. Не виконується.

Фінансування не потребує.

4. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати   роботу по  забезпеченню функціонування вуличного освітлення в с. Гамаліївка. 17270 грн. Виконується.
 • продовжувати роботи  по забезпеченню задовільного санітарного стану сіл Гамаліївка та Гукове.  Забезпечувати  збирання та вивезення ТПВ.10000 грн. Виконується в повному обсязі.
 •  продовжувати роботу по ремонту та утриманню комунальних доріг 10000 грн. Виконується.
 • виконати капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Луговій, буд. 1 - 7. Не виконано.

                                                                                      Джерела фінансування:

сільський бюджет 37000 грн.

за наявності коштів. 

 

Продовжити роботу  по забезпеченню населення якісною питною водою:     

 •  передбачити кошти на утримання шахтових колодязів. 1400 грн.;
 •  виконати реконструкцію водогону по вул.  І.Скоропадського.  Не виконано.
 • продовжувати роботу із забезпечення населення скрапленим газом. Виконується.

 

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  за наявності коштів.

5. Споживчий ринок

Основні завдання на 2019 рік:

 • сприяти подальшому розвитку інфраструктури об’ктів торгівлі та побутового обслуговування.

 

Фінансування не потребує

 

7.Зайнятісь населення та ринок праці

Основні завдання на 2019 рік:

 - продовжувати організацію   громадських робіт тимчасового характеру за рахунок усіх джерел фінансування. Виконується.  Заплановано створити 7 робочих місць.  Сільським бюджетом передбачено  15270 грн. ( 50%).  У   І півріччі створено 3 робочих місця.

 

Джерела фінансування:

сільський бюджет –  15270   грн.(50%),

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

 кошти роботодавців.

8.Соціальне забезпечення

Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати облік пільгової категорії населення з метою забезпечення твердим плавом. Виконується у повному обсязі.
 • сприяти оформленню субсидій на тверде паливо мешканцям сіл. Виконується у повному обсязі.
 • передбачити у бюджеті кошти для надання соціальної  допомоги  усім категоріям населення згідно чинного законодавства, власної  Програми соціального захисту окремих категорій населення    громади сіл Гамаліївка, Гукове    на 2019-2020 роки. Виконується. У І півріччі надані матеріальні допомоги пільговій категорії населення на загальну сумму 4000 грн.

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  10300 грн;

                                       9. Освіта, охорона здоров’я, культура

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати здійснювати фінансову підтримку закладів охорони здоров’я;
 • продовжувати забезпечувати підвіз дітей шкільного віку до загальноосвітнього навчального закладу- 19665 грн. Виконується у повному обсязі.
 •  продовжити участь етнографічного колективу в культурних заходах;
 • Забезпечити проведення масових заходів:

Cвято Куліша. Виконано.

Дня Перемоги 9 травня. Виконано.

Дня села 19 серпня. Виконано.

Новорічних та різдвяних свят.

 

 Джерела фінансування:

сільський бюджет  21480 грн.;

                                                                     сільський бюджет 36922 грн.  

залучені благодійні кошти.

 

 

  Сільський голова                                   В.М. Воронова.