червень

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 19  від 25.06. 2019 року

 

  Про роботу зі зверненнями громадян у виконкомі сільської ради. 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Матюшенко О.Д. (додається)     слід відзначити, що робота зі зверненнями громадян   ведеться відповідно до чинного законодавства:   затверджені графіки прийому з особистих питань, звернення реєструються. Питання, порушені у зверненнях вирішуються позитивно.

 

Відповідно до частини   п.п. 1п. Б) ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію доповідача взяти до відома.
 2. Намагатися виключати формалізм та бюрократизм при розгляді звернень громадян.
 3. Рекомендувати враховувати якість роботи зі зверненнями відповідальних осіб під час їх преміювання.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 Сільський голова                        В. М. Воронова.

 

 

Додаток до рішення

№ 19     від 25. 06.2019 року

 

Інформація про роботу зі зверненнями у виконкомі Гамаліївської сільської ради  за І  півріччя  2019 року

 

 

Виконкомом сільської ради забезпечено виконання Закону України «Про звернення громадян». Затверджено графік особистого прийому громадян сільським головою та секретарем (розпорядження №1 від 03.01.2019 року ).

Діловодство по роботі зі зверненнями приведено у відповідність до змін у чинному законодавстві.

Щороку двічі розглядається питання про роботу зі зверненнями громадян на засіданні виконавчого комітету. 

За І півріччя    2019 року     до виконкому  Гамаліївської сільської ради  надійшло  3 письмових  звернення, у тому числі 2 – за належністю, у яких     порушено питання безоплатного ремонту квартири Полівчаку В.В. звернення опрацьовані відповідно до чинного законадавства.  2 усних звернення, у яких порушені питання   комунального господарства, а саме: ремонту каналізаційної системи у багатоквартирних будинках по вул. Садовій, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. По факту звернень були проведені заходи, питання вирішені позитивно.

 

 

Секретар сільської ради                  О.Д. Матюшенко.

 

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 20  від 25.06. 2019 року

 

  Про   стан виконавської дисципліни щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня.

 

 

На виконання розпорядження голови Шосткинської райдержадміністрації №  107-ОД від  від 08.04.2019 року "Про  стан виконавської дисципліни  в Шосткинській районній державній   адміністрації  »,  з метою дотримання порядку організації та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня

виконавчий  комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію про стан виконавської дисципліни  щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня  (додається) взяти до відома.
 2.  Секретарю сільської ради:
  1. Забезпечити чітке дотримання чинного законодавства щодо розгляду документів, їх проходження, доведення до безпосередніх виконавців, вчасного їх виконання та інформування.
  2. Планувати розгляд в порядку контролю власних рішень.
  3. Здійснювати щомісячний моніторинг виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.
  4. Планувати  раз у квартал  аналіз стану виконавської дисципліни на засіданнях виконавчого комітету.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                   В.М. Воронова.

 

Інформація    

 про   стан виконавської дисципліни  щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня.

 

  Виконавчий комітет сільської ради здійснює свою роботу у відповідності до Регламенту виконавчого комітету Гамаліївської сільської ради, затвердженого рішенням виконкому від 23.09.2008 року № 39, Інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням сільського голови від 29.12.2014 № 79.

Усі вхідні документи мають вхідний номер та резолюцію голови,  функція контролю за виконанням документів органів вищого рівня та звернень громадян покладено  на секретаря сільської ради Матюшенко О.Д.

Ведуться    журнали  вхідної (реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється окремо)  та   вихідної документації. Накопичення документів розділено на: документи РДА  та інших установ, з-поміж яких окремо накопичуються розпорядження голови РДА; документи районної ради, з яких відокремлюються її рішення. На всі розпорядження голови РДА, що потребують виконання, заведені контрольні справи, в яких відбувається накопичення матеріалів.  Усі контрольні справи оформлені відповідно до вимог діловодства та наповнені необхідними матеріалами.

 Питання про стан виконавської дисципліни, про   заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, про виконання власних рішень розглядаються відповідно до плану роботи виконкому щоквартально. У 2019 році  зазначені питання заплановано розглянути щоквартально. Прийнято рішення № 13     від 26. 03. 2019 року.

 Запроваджено електронну контрольну картотеку та картки при роботі з розпорядчими документами, оформлені титульні сторінки  на контрольних справах. У  ІІ кварталі 2019 року до сільської ради надійшло 24 розпорядження голови Шосткинської райдержадміністрації. Усі контрольні справи оформлені належним чином.

У плані роботи виконавчого комітету передбачаються бюджетні питання, виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради, в порядку контролю заплановані питання про роботу зі зверненнями громадян, про виконавську дисципліну щодо виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня (щоквартально),  про умови утримання дітей, що знаходяться в складних життєвих умовах. Зазначені питання розглядаються відповідно до плану.

 

 

 Секретар сільської ради                       О.Д. Матюшенко

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 21 від 25.06. 2019 року

 Про надання матеріальних допомог  

Відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  32 сесії Гамаліївської сільської ради   від 14    грудня 2018 року " Про    Програму соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки»,    розглянувши акт обстеження постраждалого  в пожежі будинку від  18.06.2019 року.

 

    виконавчий комітет сільської ради

  В И Р І Ш И В:

 

 1. Надати матеріальну допомогу на оздоровлення   учасникам бойових дій в Афганістані:

Будику Олександру Васильовичу – 500 грн.

Якименку Віктору Івановичу - 500 грн.

Шуст Віктору Сергійовичу – 500 грн.

 1. Надати матеріальну допомогу на оздоровлення    учасникам ліквідації аварії на ЧАС:

Дермільову Сергій Олександровичу – 500 грн.

МоклякуМиколі Сергійовичу – 500 грн.

Борисенку Олексію Михайловичу – 500 грн.

 1. Надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. на  ліквідацію наслідків пожежі Боженко Л.О., проживає за адресою: с. Гамаліївка,  пров. І. Скоропадського, 1 - 1.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Довжну Л.М.

 

           Сільський голова                     В.М. Воронова.

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 22  від 25. 06. 2019 року

 

Про  підготовку підприємств, організацій та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

 

Заслухавши інформацію сільського голови про роботу підприємств, організацій та соціальної сфери  в опалювальний сезон 2018 – 2019 років слід відзначити, що  на території ради опалювальний сезон  минув успішно. Температурний режим на об’єктах бюджетної сфери підтримувався на достатньому рівні, заплановані заходи було здійснено.

  На виконання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації №     154-ОД від  03.06.2019 року, керуючись пп..5 п.а) ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити заходи по підготовці до зими на території Гамаліївської сільської ради (додаток № 1).
 2. Головному бухгалтеру забезпечити фінансування зазначених заходів.

 

 

 Сільський голова                                    В.М. Воронова.

 

Додаток №1 до

 рішення № 22 від 25.06.2019

 

Заходи по підготовці до зими підприємств, організацій та соціальної сфери на території ради в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.

 1. Забезпечити твердим паливом     об’єкти соціальної сфери.

                   до 1вересня 2019 року                  Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 1. Провести обстеження протипожежного стану будівель сільради, об’єктів соціальної сфери.

                                     До 1 серпня 2019 року           Виконавчий комітет сільської ради

 

 1. Провести хлорування, чистку   шахтних колодязів громадського користування.

                            До 1 серпня          2019року             Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 1. Здійснити утеплення водозабірних колонок комунального водогону.                                 До 1 жовтня     2019 року              

                                                              Виконавчий  комітет сільської ради

 

 1. Провести поточні ремонти та утеплення вікон та дверей на  

            об’єктах бюджетної сфери.

                                 До 1 жовтня     2019 року                Виконавчий комітет сільської ради

 

 1. Продовжувати ремонт доріг комунальної власності за рахунок субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету. Передбачити у бюджеті кошти на чистку снігу в зимовий період.

          Протягом року                           Виконавчий комітет сільської ради

  

 

 

       Секретар сільської ради               О.Д. Матюшенко.