січень

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 

№ 01     від 28. 01. 2020 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 2019 рік

 

 Відповідно до п. 1ч. а) ст. 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за  2019 рік:

по доходах в сумі 1335030грн., в т.ч. загальний фонд – 1111128грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду – 223902грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 1216996грн., в т.ч. по загальному фонду   

     1019006грн; видатки спеціального фонду 197990грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду +92122грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +25912грн. -     узяти до відома.

  1. Передати звіт на затвердження сільської ради.

 

  Сільський голова                           В.М.Воронова

 

                                                                                                                                   Додаток №1

                                                                                                   до рішення  виконкому №01 від                  28.01.2020р.

         

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2020 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

145000

145863

101

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

8000

9118

114

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

400

3331

833

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

7000

8068

115

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

28000

35891

128

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

125000

189937

152

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

300000

327554

109

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

5000

6895

138

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

96000

99798

104

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

32000

39460

123

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

97600

107800

110

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

112000

129862

116

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

2050

2078

101

що у комунальнів власності

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

2500

2936

117

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

50

136

272

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

600

626

104

Плата за користування надрами для використання

13030100

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду заподіяну поруш закон.

24062200

 

1296

 

Адміністративні штрафи та санкції

21081100

 

340

 

Всього доходів

 

 

961200

1111128

116

 

 

              Головний бухгалтер                 Л.М.Довжна

                                                                                                  Додаток №2

                                                                                                              до рішення  виконкому №1 від 28.01.2020р.

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2020 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

1400

100

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

10503

105%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

24062100

 

41383

 

законодавства про охорону навколишнього природного

 

 

 

 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

174697

170616

98%

Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування

5500

5467

99%

та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

Всього

 

 

 

186097

223902

120

           Головний бухгалтер                     Л.М.Довжна

 

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                          до рішення виконкомуї №01  

                                                                                                                                                                від 28 .01. 2020 року                                                             

                                          

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  2019  рік.

 

              Видатки по загальному фонду за  2019 рік  склали  1019006грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  - 881877грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  24480грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 12400грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10558грн.

КПК:0116013 Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційне господарство -2487 грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 43704грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 43500грн.

Видатки спеціального фонду склали  197990грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 1320грн

КПК:0116013 Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційне господарство -170616 грн.

КПК:0117691Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 5467грн.

КПК:8312 Утилізація відходів – 20587грн.

 

  Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна

                           

УКРАЇНА

 

Гамаліївська сільська рада

Шосткнського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

№ 02      від 28. 01. 2020 року

Про затвердження переліку об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт для виконання адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт

З метою належної організації виконання порушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території  Гамаліївської сільської ради, керуючись ст..30-1, 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.. 56 Кримінального кодексу України, п.2 ч. 1 ст. 38 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити перелік об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт для виконання порушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території Гамаліївської сільської ради (додається).

2. Секретарю сільської ради забезпечити погодження переліку та видів безоплатних суспільно-корисних робіт для виконання порушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території Гамаліївської сільської ради з Шосткинським міськрайонним відділом уповноважених органів з питань пробації.

3. Призначити особу, яка буде відповідати за стан виконання адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді безоплатних громадських робіт по сільській раді - Матюшенко Олену Дмитрівну-секретаря сільської ради.

4. Проводити ознайомлення порушників з технікою безпеки при виконанні безоплатних суспільно-корисних робіт, завести відповідний журнал та призначити особу, відповідальну за техніку безпеки.

 

            Сільський голова                                  В.М. Воронова.

 

 ПОГОДЖЕНО                                                                Додаток

Начальник Шосткинського МРВ                          до рішення виконкому № 02

  Філії Державної установи «Центр                       від 28. 01. 2020 року.

Пробації в Сумській області                                                     

 підполковник внутрішньої служби                           

                                Бірюк О.М.

"____"____________2020 р.

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт для виконання адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території Гамаліївської сільської ради

 

№ з/п

Назва об’єкту

Вид суспільно-корисних робіт

1.

Прилеглі території біля сільської ради, Гамаліївського сільського клубу

Косіння бур’янів, прибирання сміття, поточний ремонт обладнання та  комунікацій, побілка, фарбування об’єктів.

 

2.

Гамаліївський ФАП,  Гуківський ФП

Косіння бур’янів, прибирання сміття, поточний ремонт обладнання та  комунікацій.

 

3.

Зупинки громадського транспорту

Косіння бур’янів, прибирання сміття, догляд за зеленими насадженнями.

4.

Територія вздовж траси  Шостка – Суми в межах с. Гамаліївка

Обрізка дерев, кущів, косіння бур’янів, прибирання сміття.

5.

Територія кладовищ с. Гамаліївка, с. Гукове

Ремонт, фарбування огорож, обрізка дерев, кущів, косіння бур’янів, прибирання сміття.

6.

Майданчики для збирання твердих побутових відходів

Прибирання територій навколо контейнерів.

 

 

  Секретар сільської ради                            О.Д. Матюшенко.

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Шосткинського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

№ 03     від 28. 01. 2020 року

Про  присвоєння поштових адрес житловим будинкам, належним на праві власності Анденок Володимиру Федоровичу, Лазарєвій Тетяні Федорівні.

 

Відповідно до ст. 37 Закону України  «Про місцеве самоврядування України», розглянувши  заяви Анденок Володимира Федоровича, Лазарєвої Тетяни Федорівни про присвоєння поштових адрес належним їм частинам  будинку відповідно до договору від 23.12.2019 року про поділ нерухомого майна, що є спільною частковою власністю

В и к о н а в ч и й     к о м і т е т

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Присвоїти поштову адресу будинку, що належить на праві власності  Анденок Володимиру  Федоровичу: с. Гамаліївка, вул. Лугова, буд. 76.
  2. Присвоїти поштову адресу будинку, що належить на праві власності  Лазарєвій Тетяні  Федорівні: с. Гамаліївка, вул. Лугова, буд. 78.
  3. Унести це рішення на розгляд сільської ради.
  4.     Сільський голова                        В.М. Воронова.

 

 

УКРАЇНА

 

Гамаліївська сільська рада

Шосткнського району

Сумської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

№ 04      від 28. 01. 2020 року

Про затвердження переліку об’єктів та видів  суспільно-корисних робіт для виконання адміністративного стягнення 

 

З метою належної організації виконання порушниками адміністративного стягнення   у вигляді  корисних робіт на території  Гамаліївської сільської ради, керуючись ст..31-1, 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  п.2 ч. 1 ст. 38 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити перелік об’єктів та видів корисних робіт для виконання порушниками адміністративного стягнення   на території Гамаліївської сільської ради (додається). За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу.

2. Секретарю сільської ради забезпечити погодження переліку та видів корисних робіт для виконання порушниками адміністративного стягнення   на території Гамаліївської сільської ради з Шосткинським міськрайонним відділом уповноважених органів з питань пробації.

3. Призначити особу, яка буде відповідати за стан виконання  суспільно корисних робіт як адміністративного стягнення по сільській раді - Матюшенко Олену Дмитрівну-секретаря сільської ради.

4. Проводити ознайомлення порушників з технікою безпеки при виконанні безоплатних суспільно-корисних робіт, завести відповідний журнал та призначити особу, відповідальну за техніку безпеки.

 

      Сільський голова                          В.М. Воронова.

 

ПОГОДЖЕНО                                                                Додаток

Начальник Шосткинського МРВ                          до рішення виконкому № 04

філії Державної установи «Центр                         від  28. 01. 2020 року.

пробації в Сумській області                                                     

 підполковник внутрішньої служби                           

                                Бірюк О.М.

"____"____________2020 р.

ПЕРЕЛІК

об’єктів та видів   суспільно-корисних робіт для виконання адміністративного стягнення   на території Гамаліївської сільської ради

 

№ з/п

Назва об’єкту

Вид суспільно-корисних робіт

1.

Прилеглі території біля сільської ради, Гамаліївського сільського клубу

Косіння бур’янів, прибирання сміття, поточний ремонт обладнання та  комунікацій, побілка, фарбування об’єктів.

 

2.

Гамаліївський ФАП,  Гуківський ФП

Косіння бур’янів, прибирання сміття, поточний ремонт обладнання та  комунікацій.

 

3.

Зупинки громадського транспорту

Косіння бур’янів, прибирання сміття, догляд за зеленими насадженнями.

4.

Територія вздовж траси  Шостка – Суми в межах с. Гамаліївка

Обрізка дерев, кущів, косіння бур’янів, прибирання сміття.

5.

Територія кладовищ с. Гамаліївка, с. Гукове

Ремонт, фарбування огорож, обрізка дерев, кущів, косіння бур’янів, прибирання сміття.

6.

Майданчики для збирання твердих побутових відходів

Прибирання територій навколо контейнерів.

 

  Секретар сільської ради                 О.Д. Матюшенко.

 

 

УКРАЇНА

Гамаліївська сільська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 05 від 28.01. 2020 року

 

Про  організацію громадських робіт у 2020 році

Керуючись   пп. 7.ч. б), п. 1, ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",    ст. 31 закону України  "Про зайнятість населення", Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175, програми   соціального та економічного розвитку  сіл  Гамаліївка та Гукове на 2020рік, затвердженою 42  сесією  сьомого скликання від 18.12.2019 року, з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб

 

  Виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити перелік видів робіт, що мають суспільнокорисну спрямованість, відповідають проблемам територіальної громади та можуть застосовуватися під час організації громадських робіт у 2020 році  згідно з додатком

 

2. Звернутися з проханням до Шосткинського міськрайцентру зайнятості населення провести необхідну організаційну роботу серед незайнятого населення, що проживає на території ради, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості, з метою залучення до громадських робіт з благоустрою території ради. 

3.  Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок місцевого бюджету,  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

 

Сільський голова                        В.М. Воронова.

 

 

Додаток

до рішення № 05

 від 28.01.2020 року

Перелік

видів громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та можуть застосовуватися під час організації громадських робіт у 2020 році

1. Благоустрій та озеленення території Гамаліївської сільської ради.

2.Впорядкування місць поховання захисників Вітчизни, меморіалів, кладовищ.

3.Впорядкування придорожніх смуг.

4. Роботи, пов’язані з благоустроєм криниць, колодязів, укріпленням дамб, мостових споруд.

5. Роботи, пов’язані з благоустроєм автобусних зупинок.

6. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО.

7. Знищення бур’янів на території сіл, які належать до сільської ради.

8. Прибирання та збір вторинної сировини.

9. Заготівля дров  на зимовий період для закладів охорони здоров’я.

10. Впорядкування територій населених пунктів  з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.

11. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери.

 

Секретар сільської ради                   О.Д. Матюшенко.