Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік

                                  У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Сорок  п’ята  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  20.05.2020 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2020 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А  :

Внести до бюджету сільської ради на 2020 рік  наступні зміни:

1.Затвердити доходну частину спеціального фонду по коду 41052600 в сумі 1000000грн.(додаток№1).

2.Затвердити видаткову частину спеціального фонду по ТККБМС 0117462 КЕКВ:3132 в сумі 1000000грн.(додаток№2)

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 15000грн.

5. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 15000грн.:

 ТКВКБМС:0117130-10000грн.КЕКВ:2240 виготовлення технічної документації з землеустрію;

ТКВКБМС:0119770 КЕКВ:2620 - 5000грн. для Шосткинської центральної районної лікарні на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет мешканців с.Гамаліївка (додаток №2).

6. Спрямувати вільний залишок спеціального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 10000грн.

7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду:

ТКВКБМС:0118312 КЕКВ:2240 - 10000грн. для ліквідації твердих побутових відходів ( додаток №2).

8. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2020 рік.

9. Додаток №1,2,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

 

 

        Cекретар сільської ради                      О.Д. Матюшенко

 

сільський

назва  бюджету                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до рішення сесії №45 від 20.05.2020р.

 

                                                           Довідка

 

                    про зміни до річного розпису доходів місцевого

                    бюджету Гамаліївської сільської ради на 2020 рік.

 

Код бюджетної

Класифікаціїдоходів

 

 

                             

 

Найменування доходів

 

 

 

 

           Сума  змін  ( + , - )

Загальний     Спеціал.    

 Фонд           фонд                Разом

                                                            

 

    

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг.

                                1000000                1000000

     

 

Всього

                               1000000               1000000

                      

           Головний бухгалтер                    Л.М.Довжна

                                                                     

                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                 Додаток №2

                                         Зміни до сільського бюджету на 2020 рік

                               «До рішення сесії №45  від 20 травня  2020 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0117130

Здійснення  заходів із землеустрою

 

2240

10000

 

0117462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

3132

 

1000000

0118312

Утилізація відходів

2240

 

    10000

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

5000

 

 

 

 

15000

1010000                    

                        

 

      Головний бухгалтер                  Л.М.Довжна

 

аток 3
до  рішення сесії №45 від 20.05.2020р
 

Міжбюджетні трансферти на 2020рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

41052600

 

 

 

0119770

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

41052600

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

1000000

 

1000000

 

 

5000

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

1000000

 

1000000

 

 

5000

 

 

 

5000


 

        Головний бухгалтер            Л.М. Довжна