Звіт про виконання сільського бюджету за І кв. 2020 року

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

Сьоме скликання

Сорок четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 квітня 2020 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за1 квартал  2020 року

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за  1 квартал 2020 рок:у

по доходах в сумі 452059грн., в т.ч. загальний фонд – 448584грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –3475грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 294093грн., в т.ч. по загальному фонду    

     294093грн /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду +154491грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +3475грн

 

               Сільський голова                    В.М. Воронова.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення сесії  № 44  від  24.04.20р.

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.04.2020 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

73345

143087

195

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

2400

1966

82

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

2000

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

9000

11966

133

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

42000

46230

110

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

55836

55662

100

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

 

1452

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

24000

7439

31

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

9400

6050

64

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

29000

140082

483

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

64655

34174

37

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

555

192

35

що у комунальнів власності

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

1400

87

6

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

50

34

68

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

300

122

41

Плата за користування надрами для використання

13030100

 

41

 

корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду заподіяну поруш закон.

24062200

 

 

 

Адміністративні штрафи та санкції

21081100

 

 

 

Всього доходів

 

 

313941

448584

143

     Головний бухгалтер               Л.М.Довжна

 

                                                                                                                                Додаток №2

                                                                                                     до рішення сесії №44 від 24.04.2020р.

 

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.04.2020 року

 

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

500

36

 

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

2975

30%

 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування

5500

 

 

 

та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

11400

3475

30

 

                       

 Головний бухгалтер                   Л.М.Довжна

 

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                      до рішення сесії №33сільської ради

                                                                                                                                                                від 24 .04. 2020 року                                                             

 

                                         

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  1 квартал 2020  року.

 

              Видатки по загальному фонду за 1 квартал  2020 року  склали  294093грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  - 253217грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  5508грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 700грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10251грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 5217грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 19200грн.

 

  Головний бухгалтер                Л.М.Довжна