Звіт про виконання бюджету сільської ради за 2019 рік

У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

 

Сьоме скликання

 

Сорок третя сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 28 січня 2020 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 2019 рік

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за  2019 рік:

по доходах в сумі 1335030грн., в т.ч. загальний фонд – 1111128грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду – 223902грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 1216996грн., в т.ч. по загальному фонду    

     1019006грн; видатки спеціального фонду 197990грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду +92122грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +25912грн

       Сільський голова              В.М.Воронова

 

                                                                                                                                  Додаток №1

                                                                                                                до рішення сесії №43 від 28.01.20р.

         

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2020 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

145000

145863

101

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

8000

9118

114

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

400

3331

833

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

7000

8068

115

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

28000

35891

128

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

125000

189937

152

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

300000

327554

109

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

5000

6895

138

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

96000

99798

104

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

32000

39460

123

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

97600

107800

110

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

112000

129862

116

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

2050

2078

101

що у комунальнів власності

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

2500

2936

117

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

50

136

272

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

600

626

104

Плата за користування надрами для використання

13030100

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду заподіяну поруш закон.

24062200

 

1296

 

Адміністративні штрафи та санкції

21081100

 

340

 

Всього доходів

 

 

961200

1111128

116

  Головний бухгалтер                             Л.М.Довжна

                                                                                                    Додаток №2

                                                                                                              до рішення сесії №43 від 28.01.20р.

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2020 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

1400

100

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

10503

105%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

24062100

 

41383

 

законодавства про охорону навколишнього природного

 

 

 

 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

174697

170616

98%

Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування

5500

5467

99%

та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

Всього

 

 

 

186097

22

 

    Головний бухгалтер                     Л.М.Довжна

 

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії №33сільської ради

                                                                                                                                                                від 28 .01. 2020 року                                                              

 

                                         

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  2019  рік.

              Видатки по загальному фонду за  2019 рік  склали  1019006грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  - 881877грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  24480грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 12400грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10558грн.

КПК:0116013 Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційне господарство -2487 грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 43704грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 43500грн.

Видатки спеціального фонду склали  197990грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 1320грн

КПК:0116013 Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційне господарство -170616 грн.

КПК:0117691Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 5467грн.

КПК:8312 Утилізація відходів – 20587грн.

 Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна