Про звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка та Гукове за 2019 рік

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Сорок третя    сесія

РІШЕННЯ

Від  28.01.2020    року

Про звіт про виконання Програми   економічного та соціального   розвитку сіл Гамаліївки та Гукове за 2019 рік  

Заслухавши інформацію сільського голови  з даного питання (додається), розглянувши рішення виконкому  № 36     від 18. 12. 2019 року «Про виконання програми економічного та соціального розвитку за 2019 рік  та програму економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка, Гукове на 2020 рік.», керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.  Інформацію сільського голови  Про виконання програми економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка та Гукове за 2019 рік» -  узяти до відома (додається).
 2. Виконавчому комітету забезпечити виконання відповідної програми на у 2020 році.

     Сільський голова                       В.М. Воронова.

Додаток

до рішення  43 сесії від 22.01.2020

                  Інформація про виконання програми

економічного та соціального розвитку

сіл Гамаліївка та Гукове  за   2019 рік

Цілі та задачі на 2019 рік:

 • підвищення добробуту громадян та подолання бідності;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та культурної сфери;
 • сприяти відновленню товарного виробництва на селі через підтримку інвестиційної діяльності.
  1. Розвиток підприємництва, особистих селянських господарств.

 Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечити встановлення оптимальних ставок   податку для суб’єктів малого підприємництва, проводити аналіз чинних нормативно-правових актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики. Виконується. Ставки місцевих податків і зборів встановлені відповідно до вимог та принципів регуляторної політики.
 • продовжувати упорядкувати карти земель Гамаліївської сільської ради, систематизувати дані про землевласників  та орендаторів земель. Не виконується.

                                                Сільський бюджет за наявності коштів

 

 • забезпечити укладання    угод про оренду невитребуваних паїв, з приватними підприємцями та агрофірмами – орендаторами земельних паїв ; продовжувати роботу з питань оформлення відумерлої спадщини та укладання договорів оренди з орендаторами земельних паїв. Виконується.  З агрофірмами – орендаторами земельних паїв, укладені угоди про оренду невитребуваних паїв. Переведено до комунальної власності й здані в оренду 3 паї відумерлої спадщини, 2 паї перебувають на стадії оформлення.

  - сприяти розвитку особистих селянських господарств.

                                              Сільський бюджет за наявності коштів.

      Основні ризики:

відсутність бюджетних коштів  .

2.Енергозбереження

 Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати впроваджувати енергозберігаючі  технології, вживати заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери.  Виконується. Мережа вуличного освітлення, об’єкти соціальної сфери укомплектовані енергозберігаючими  лампами.

Основні ризики:

                                                         відсутність бюджетних коштів  .

3. Розвитку транспорту та зв’язку

 Основні завдання  на 2019 рік:

 - сприяння поліпшенню якості транспортного обслуговування населення сіл Гамаліївки та Гукова. Послуга надається в повному обсязі.

 -  сприяти проведенню передплати на періодичні друковані видання через мережу поштового зв’язку;  

 - сприяти закупівлі послуг поштового зв’язку. Не виконується.

Фінансування не потребує.

4. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати   роботу по  забезпеченню функціонування вуличного освітлення в с. Гамаліївка. 17270 грн. Виконується.
 • продовжувати роботи  по забезпеченню задовільного санітарного стану сіл Гамаліївка та Гукове.  Забезпечувати  збирання та вивезення ТПВ.10000 грн. Виконується в повному обсязі.
 •  продовжувати роботу по ремонту та утриманню комунальних доріг 10000 грн. Виконується.
 • виконати капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Луговій, буд. 1 - 7. Не виконано.

                                                                                      Джерела фінансування:

сільський бюджет 37000 грн.

за наявності коштів. 

Продовжити роботу  по забезпеченню населення якісною питною водою:     

 •  передбачити кошти на утримання шахтових колодязів. 1400 грн.;

 виконати реконструкцію водогону по вул. Зарічній.  Не виконано. Проведено капітальний ремонт водогінної мережі по вулицям Садова, Івана Скоропадського в с. Гамаліївка.

 • продовжувати роботу із забезпечення населення скрапленим газом. Виконується.

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  за наявності коштів.

5. Споживчий ринок

Основні завдання на 2019 рік:

 • сприяти подальшому розвитку інфраструктури об’ктів торгівлі та побутового обслуговування.

Фінансування не потребує

7.Зайнятісь населення та ринок праці

Основні завдання на 2019 рік:

 - продовжувати організацію   громадських робіт тимчасового характеру за рахунок усіх джерел фінансування. Виконується.  Заплановано створити 7 робочих місць.  Сільським бюджетом передбачено  15270 грн. ( 50%).   Через відсутність працівників створено 3 робочих місця.

Джерела фінансування:

сільський бюджет –  15270   грн.(50%),

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

 кошти роботодавців.

8.Соціальне забезпечення

Основні завдання на 2019 рік:

 •  продовжувати облік пільгової категорії населення з метою забезпечення твердим плавом. Виконується у повному обсязі.
 • сприяти оформленню субсидій на тверде паливо мешканцям сіл. Виконується у повному обсязі.
 • передбачити у бюджеті кошти для надання соціальної  допомоги  усім категоріям населення згідно чинного законодавства, власної  Програми соціального захисту окремих категорій населення    громади сіл Гамаліївка, Гукове    на 2019-2020 роки. Виконується.   Надані матеріальні допомоги пільговій категорії населення на загальну суму  12400 грн.

Джерела фінансування:

 сільський бюджет  10300 грн;

                                       9. Освіта, охорона здоров’я, культура

Основні завдання на 2019 рік:

 • продовжувати здійснювати фінансову підтримку закладів охорони здоров’я;
 • продовжувати забезпечувати підвіз дітей шкільного віку до загальноосвітнього навчального закладу- 19665 грн. Виконується у повному обсязі.
 •  продовжити участь етнографічного колективу в культурних заходах;
 • Забезпечити проведення масових заходів:

Cвято Куліша. Виконано.

Дня Перемоги 9 травня. Виконано.

Дня села 19 серпня. Виконано.

Новорічних та різдвяних свят.

 Джерела фінансування:

сільський бюджет  21480 грн.;

                                                                     сільський бюджет 36922 грн.  

залучені благодійні кошти.

  Сільський голова                                   В.М. Воронова.