Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік

                                  У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Сорок  третя  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  28.01.2020 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2020 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

                                    В И Р І Ш И Л А  :

             Внести до бюджету сільської ради на 2020 рік  наступні зміни:

1.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 85100грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 81000грн.:

ТКВКБМС:0110150-80900грн. КЕКВ:2111 - 65000грн, КЕКВ:2120 – 14300грн. для виплати заробітної плати,КЕКВ:2800 -1600грн. на оплату податку за землю.

ТКВКБМС:0119770 КЕКВ:2620 - 4200грн.

200грн. на компенсацію послуг зв’язку окремих категорій громадян,

4000грн. на відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян( додаток №1).

3.Затвердити міжбюджетні трансферти на 2020рік згідно з додатком №2 до цього рішення.

4. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2020 рік.

5. Додаток №1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

       Сільський голова                        В.М.Воронова

                          

                                                                                                   Додаток №1                                                                                                                                                                               

                                      Зміни до сільського бюджету на 2020 рік

                               «До рішення сесії №43  від 28 січня 2020 року»

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2111

65000

 

 

 

2120

14300

 

 

 

2800

1600

 

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

2620

420

 

 

 

 

 

 

        Додаток 2
до рішення сесії сільської ради

№43 від28.01.2020року
(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту*

найменування трансферту**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0119770

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша субвенція з місцевого бюджету

4200

 

 

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4200

 

 

4200


               Головний бухгалтер                Л.М.Довжна