Про надання в оренду земельних ділянок

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Сорок третя    сесія

РІШЕННЯ

Від  28.01.2020    року

Про надання  в  оренду  ТОВ «Українсько-Голландська аргокомпанія»  земельних ділянок,  що входять до складу спадщини, якою управляє   Гамаліївська сільська рада 

                 Розглянувши   клопотання  ТОВ «УГАК»  про надання з 01.01.2020 року в оренду  6 земельних ділянок, що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України   управляє   Гамаліївська сільська рада, керуючись ст.42 Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 Земельного Кодексу України, ст. 1283, ст. 1285 Цивільного кодексу України, ст. 5, ст. 13, ст. 19 ЗУ «Про оренду землі» Гамаліївська сільська рада Шосткинського району Сумської області

В И Р І Ш И Л А:

Надати з 01.01.2020 року   ТОВ «УГАК»            в оренду  6  земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України,  управляє   Гамаліївська сільська рада та які знаходяться за межами населеного пункту.

 6 земельних ділянок, загальною площею  18.319 га, передаються в оренду для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва терміном до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою (у відповідності до положень ч.5, ч.6 ст.19 ЗУ «Про оренду землі»)

            В оренду передаються  наступні земельні ділянки:

 

№з/п

ПІБ

Площа (га)

1.

Гончар Наталія Олегівна

3,0178

2.

Дудка Микола Миколайович

2,8139

3.

Шубіна Надія Яківна

2,8134

4.

Гончаров Михайло Олександрович

1,5993

5.

Деркач Віталій Миколайович

5,2615

6.

Деміденко Ульяна Іванівна

2,8131

 

Усього

18,319

 

 

 

 

2. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та становить  12% від нормативної грошової оцінки об’єкту оренди на рік.

3. Доручити сільському голові укласти договори оренди зазначених земельних ділянок.

 

Сільський голова            В.М. Воронова