Про надання в оренду ТОВ

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Сорок третя    сесія

РІШЕННЯ

Від  28.01.2020    року

Про надання  в  оренду ТОВ «АФ «Лан»  земельних ділянок,  що входять до складу спадщини, якою управляє   Гамаліївська сільська рада 

                 Розглянувши  заяву  ТОВ «АФ «Лан» про надання з 01.01.2020 року в оренду   42   земельні ділянки, що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України,  управляє   Гамаліївська сільська рада, керуючись ст.42 Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 Земельного Кодексу України, ст. 1283, ст. 1285 Цивільного кодексу України, ст. 5, ст. 13, ст. 19 ЗУ «Про оренду землі» Гамаліївська сільська рада Шосткинського району Сумської області

В И Р І Ш И Л А:

  1. Надати з 01.01.2020 року  ТОВ «АФ «Лан»  згідно поданої господарством     заяви  в оренду  42  земельні длянки сільськогосподарського призначення , що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України,  управляє   Гамаліївська сільська рада та які знаходяться за межами населеного пункту.

 42  земельні ділянки, загальною площею  109. 2806 га, з них  77. 3746 га ріллі, 31. 9060 га сіножаті, передаються в оренду для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва терміном до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою (у відповідності до положень ч.5, ч.6 ст.19 ЗУ «Про оренду землі»).

          В оренду передаються  наступні земельні ділянки: (додаток)

2. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та становить   12%  від нормативної грошової оцінки об’єкта оренди на рік.

3. Доручити сільському голові укласти договори оренди зазначених земельних ділянок.

 

Сільський голова                                                      В.М. Воронова

Додаток до рішення 43 сесії 7 скликання від 28.01.2020 року

№п/п

№ діл

   Ф.И.О.

№ сертиф.

Кадастровий №

  Га

Кадастровий №

ГА

 1.

149

Гузь Анастасія Григорівна

СМ №0173976

 

5,8580

 

1,3101

 2.

290

Кузьміна Євдокія Михайлівна

СМ №0173863

 

2,8129

 

1,6684

 3.

293

Берлинська Єфросинія Пантеліївна

СМ №0173993

 

2,8131

 

1,6680

 4.

320

Поправка Микола Йоспович

СМ №0240866

 

4,1705

 

1,9299

 5.

324

Борисенко Фекла Трохимівна

СМ №0173984

 

5,8608

 

1,6680

 6.

328

Будик Ганна Кононовна

СМ №0173982

 

5,8608

 

1,6679

 7.

332

Шакотько Любов Яківна

СМ №0141984

 

2,8132

 

1,6682

 8.

340

Фурса Марія Василівна

СМ №0173922

 

2,8133

 

1,6681

 9.

412

Капорін Микола Іванович

СМ №0141845

 

5,8608

 

1,6679

 10.

200

Мещанинець Тетяна Іванівна

СМ №0141877

 

3,9618

 

0,5097

 11.

310

Трубчанінова Тетяна Кононівна

СМ №0240860

 

2,8133

 

1,6680

 12.

363

Бабкін Віктор Михайлович

СМ №0141730

 

5,0410

 

0,5095

 13.

370

Демиденко Пелагея Никифорівна

СМ №0240857

 

5,8609

 

0,5328

 14.

304

Власов Іван Кузьмич

СМ №0141756

 

3,2011

 

1,6681

 15.

379

Левченко Микола Михайлович

СМ №0141864

 

4,1712

 

0,5099

 16.

25

Ільющенко Людмила Іванівна

СМ №0141814

-

-

 

1,6681

 17.

28

Рожкова Любов Олександрівна

СМ №0141926

-

-

 

1,6681

 18.

31

Рахманна Тетяна Федорівна

СМ №0695270

-

-

 

1,6679

 19.

35

Дудка Сергій Петрович

СМ №0141773

-

-

 

1,6680

 20.

335

Леоненко Катерина Сергіївна

СМ №0240872

 

2,8133

 

1,6680

 21.

11

Амігуд Олег Володимирович

СМ №0141724

 

5,8612

-

-

 22.

6

Будик Наталія Петрівна

СМ №0141709

 

4,7874

-

-

  23.

70

Демиденко  Уляна Іванівна

СМ №0173957

-

-

 

0,9221

 24.

150

Ковбаса Лариса Валентинівна

СМ №0141830

-

-

 

1,3100

 25.

163

Гайтина Петро Денисович

СМ №0141764

-

-

 

0,5096

26.

202

Данканіч Валентина Миколаївна

СМ №0

-

-

 

0,5097

 

 

Всього:

 

 

77,3746

 

31,9060

                                                                                                                                                                                

 

 

                                 Секретар сільської ради          О.Д. Матюшенко.