Про надання в оренду С(Ф)Г

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Сорок третя    сесія

РІШЕННЯ

Від  28.01.2020    року

 

Про надання  в  оренду С(Ф)Г «Івот» земельних ділянок,  що входять до складу спадщини, якою управляє   Гамаліївська сільська рада 

                 Розглянувши   клопотання  С(Ф)Г «Івот»  про надання з 01.01.2020 року в оренду  6 земельних ділянок, що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України   управляє   Гамаліївська сільська рада, керуючись ст.42 Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 Земельного Кодексу України, ст. 1283, ст. 1285 Цивільного кодексу України, ст. 5, ст. 13, ст. 19 ЗУ «Про оренду землі» Гамаліївська сільська рада Шосткинського району Сумської області

В И Р І Ш И Л А:

Надати з 01.01.2020 року  С(Ф)Г «Івот»             в оренду  6 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, якою відповідно до положень ст. 1285 Цивільного кодексу України,  управляє   Гамаліївська сільська рада та які знаходяться за межами населеного пункту.

 6 земельних ділянок, загальною площею  17.9542 га, передаються в оренду для здійснення товарного сільськогосподарського виробництва терміном до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою (у відповідності до положень ч.5, ч.6 ст.19 ЗУ «Про оренду землі»)

            В оренду передаються  наступні земельні ділянки:

 

№з/п

ПІП

№ ділянки

сертифікат

Кадастр

овий номер

Площа

Кадастр

овий номер

Площа

1.

Побойна Іона Вікторівна

119

СМ №0266014

---

5.8606

--

0.7654

2.

Кочура Анісія Іванівна

423

СМ №173893 акт від 28.09.04

--

5.8609

--

1.6681

3.

Белявський Олексій Михайлович

448

СМ №0141735

--

2. 1312

--

1.6680

              Усього:     17,9542 га

2. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та становить  12% від нормативної грошової оцінки об’єкту оренди на рік.

3. Доручити сільському голові укласти договори оренди зазначених земельних ділянок.

 

 

Сільський голова              В.М. Воронова