Про затвердження Положення про преміювання посадових осіб Гамаліївської сільської ради та надання їм мтеріальної допомоги

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

     сорок друга    сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від   18.12.2019    року

Про затвердження Положення про преміювання    посадових осіб Гамаліївської сільської ради та надання їм матеріальної допомоги.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ст. 21 та п. 2 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до Постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ від 12.05 2007 року № 700 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268», з метою упорядкування умов оплати праці  посадових осіб Гамаліївської сільської ради

Сільська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про преміювання    посадових осіб  Гамаліївської сільської ради  та надання їм матеріальної допомоги в 2020 році (додається).
  2. Рішення 32 сесії 7 скликання від 14.12.2018 року «Про затвердження Положення про преміювання    посадових осіб Гамаліївської сільської ради та надання їм матеріальної допомоги» визнати таким, що втратило чинність.

 

   Сільський голова                             В.М. Воронова.

 

 

                                                                          Затверджено:

                                                                                       Додаток

                                                                                       до рішення 42  сесії

                                                                                                                                                                   .                                                                                       від   18.12.2019року

                                                                                                                                   __________      В.М.Воронова

                                                                                      Сільський  голова

                                                                                                                                 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання    посадових осіб Гамаліївської сільської ради та надання їм матеріальної допомоги.

 

1. Положення про преміювання  посадових осіб сільської  ради розроблено згідно Постанови Кабінету Міністрів України від  09 березня 2006 року  № 268     “Про   упорядкування   структури  та    умов    оплати    праці працівників  апарату органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури, судів та інших органів ”(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353), Постанови КМУ від 12.05.2007 року № 700 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268»,  Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

2. Положення   передбачає    основну    мету – зацікавлене    підвищення відповідальності   працівників за результати своєї праці  по  забезпеченню діяльності  сільської  ради, а  також  дотримання   законності, зміцнення правопорядку та дисципліни, виконання  бюджету.

     3.  Порядок преміювання за результати праці

За особистий внесок у загальні результати роботи, стимулювання зразкового виконання працівниками посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпеченні при цьому високого рівня трудової і виконавської дисципліни визначається такий порядок преміювання:

 - преміювання працівників здійснюється в межах економії коштів, передбачених у кошторисі на преміювання , утвореного  в розмірі  не нижче 10 %  середньомісячної заробітної плати  та економії фонду оплати праці;

- виплата премії проводиться щомісячно разом з виплатою заробітної плати за розпорядженням сільського  голови;

- розмір премії визначається залежно від особистого трудового вкладу працівника в загальні результати роботи. У разі, якщо працівнику пропонується зменшити розмір премії або позбавити повністю, до подання додається письмове пояснення працівнику з цього питання;

  - сільський голова  преміюється  кожного місяця  у розмірі середнього відсотку, визначеного секретарю  сільської  ради  та спеціалістам (посадовим особам      сільської   ради) згідно розрахунку головного бухгалтера;

 - премія нараховується  за фактично відпрацьований  час   у розмірі середньомісячної заробітної плати.

 - при наявності економії фонду оплати праці, за підсумками роботи за рік, квартал або місяць працівникам може виплачуватись підвищена премія. Максимальним розміром премія не обмежується;

 -  премія виплачується працівникам, які сумлінно виконували службові обов’язки, не допускали порушень трудової і виконавської дисципліни за фактично відпрацьований час.

У фактично відпрацьований час включається:

* час перебування на курсах підвищення кваліфікації;

* час коли працівник не працював повний місяць з причин: звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату; призовом до Збройних Сил України; виходом на пенсію за віком чи по інвалідності; при наданні відпустки по вагітності і пологах та по догляду за дитиною; при звільненні з роботи у зв’язку з вступом у вищий навчальний заклад; при звільненні із займаної посади по переведенню на іншу роботу, звільнення за згодою сторін.

4. Посадовим особам виплачується надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в межах 50 % від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

5. Не виплачується премія працівникам:

за час перебування у відпустках;

за час хвороби, згідно з листком непрацездатності;

за час навчання на заочних відділеннях вищих та середніх спеціальних навчальних закладів (крім Національної академії державного управління, якщо навчання здійснюється за державним замовленням за направленням райдержадміністрації).

Повністю або частково премія не виплачується за несумлінне виконання окремих доручень керівника, окремих пунктів посадових обов’язків, разові порушення трудової дисципліни, порушення правил внутрішнього розпорядку.

Позбавлення      премії      або   зменшення     її      розміру  оформляється розпорядженням сільського голови.

6. Заходи заохочення.

У зв’язку з ювілейними датами – 50 років (жінки, чоловіки), 55 років (жінки), 60 років (чоловіки, жінки) ,  державними  та професійними святами працівникам за ініціативою керівництва може бути видана одноразова премія в розмірі  сереньомісячної заробітної плати.

7. Відповідно до  постанови   Кабінету  Міністрів  України  від 9 березня 2006 року  № 268 “Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та  інших   органів”  посадовим    особам   сільської    ради   виплачується матеріальна  допомога  на оздоровлення з наданням щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника.

8. Посадовим особам    сільської  ради  надається  матеріальна  допомога    для вирішення  соціально – побутових  питань  в  розмірі     середньомісячної заробітної плати згідно з  поданою заявою та  розпорядженням сільського

голови в межах фонду оплати праці.

 

    Це положення набуває чинності з  дня прийняття.

 

           Сільський голова                             В.М.Воронова.