Про Програму економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївка та Гукове на 2020 рік

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Сорок друга    сесія

      Р І Ш Е Н Н Я

Від  18.12.2019    року

 

Про   Програму економічного та  соціального   розвитку  сіл  Гамаліївка та Гукове на 2020 рік

 

Розглянувши проект Програми економічного та  соціального   розвитку  сіл  Гамаліївка та Гукове на 2020 рік (додається), керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Програму економічного та соціального розвитку сіл Гамаліївки та Гукове     на    2020 рік   затвердити (додається).
 2. Організацію виконання Програми покласти на виконавчий комітет сільської ради, контроль – на постійні комісії сільської ради.

 

 

                         Сільський голова                       В.М. Воронова.

 

 

Додаток   до рішення 42 сесії 7 скликання від 18.12.2019 року

Програма

 економічного та соціального розвитку

сіл Гамаліївка та Гукове на 2020 рік

Цілі та задачі на 2020 рік:

 • підвищення добробуту громадян та подолання бідності;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та культурної сфери;
 • сприяти відновленню товарного виробництва на селі через підтримку інвестиційної діяльності.
  1. Розвиток підприємництва, особистих селянських господарств.

 Основні завдання на 2020 рік:

 • забезпечити встановлення оптимальних ставок   податку для суб’єктів малого підприємництва, проводити аналіз чинних нормативно-правових актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;
 • продовжувати упорядкувати карти земель Гамаліївської сільської ради, систематизувати дані про землевласників  та орендаторів земель.

                                                Сільський бюджет за наявності коштів

 забезпечити укладання    угод про оренду невитребуваних паїв, з приватними підприємцями та агрофірмами – орендаторами земельних паїв ; продовжувати роботу з питань оформлення відумерлої спадщини та укладання договорів оренди з орендаторами земельних паїв;

  - сприяти розвитку особистих селянських господарств.  

                                             Сільський бюджет за наявності коштів.

      Основні ризики:

відсутність бюджетних коштів  .

2.Енергозбереження

 

Основні завдання на 2020 рік:

 •  продовжувати впроваджувати енергозберігаючі  технології, вживати заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери.  

Основні ризики:

                                                         відсутність бюджетних коштів  .

 

3. Розвитку транспорту та зв’язку

 Основні завдання  на 2020 рік:

 - сприяння поліпшенню якості транспортного обслуговування населення сіл Гамаліївки та Гукова;

 -  сприяти проведенню передплати на періодичні друковані видання через мережу поштового зв’язку;  

 - сприяти закупівлі послуг поштового зв’язку.

Фінансування не потребує.

4. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основні завдання на 2020 рік:

 • продовжувати   роботу по  забезпеченню функціонування вуличного освітлення в с. Гамаліївка. 16600 грн.;
 • продовжувати роботи  по забезпеченню задовільного санітарного стану сіл Гамаліївка та Гукове.  Забезпечувати  збирання та вивезення ТПВ.10000 грн.;
 •  продовжувати роботу по ремонту та утриманню комунальних доріг 20000 грн;

                                                                                      Джерела фінансування:

сільський бюджет 46600 грн.

за наявності коштів.

Кошти цільового фонду:5500 грн 

 

Продовжити роботу  по забезпеченню населення якісною питною водою:     

 •  передбачити кошти на утримання шахтових колодязів, лабораторне дослідження води  8000 грн.;
 •  виконати реконструкцію водогону по вул.  Зарічній;
 • продовжувати роботу із забезпечення населення скрапленим газом.  

Джерела фінансування:

 сільський бюджет 8000 грн. за наявності коштів.

Спеціальний фонд: 1400 грн.

5. Споживчий ринок

Основні завдання на 2020 рік:

 • сприяти подальшому розвитку інфраструктури об’ктів торгівлі та побутового обслуговування.

Фінансування не потребує

7.Зайнятісь населення та ринок праці

Основні завдання на 2020 рік:

 - продовжувати організацію   громадських робіт тимчасового характеру за рахунок усіх джерел фінансування (4 робочих місць).  

Джерела фінансування:

сільський бюджет –  11524   грн.(50%),

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

 кошти роботодавців.

8.Соціальне забезпечення

Основні завдання на 2020 рік:

 •  продовжувати облік пільгової категорії населення з метою забезпечення твердим плавом;  
 • сприяти оформленню субсидій на тверде паливо мешканцям сіл;  
 • передбачити у бюджеті кошти для надання соціальної  допомоги  усім категоріям населення згідно чинного законодавства, власної  Програми соціального захисту окремих категорій населення    громади сіл Гамаліївка, Гукове    на 2019-2020 роки. 

Джерела фінансування:

 сільський бюджет   13800 грн;

                                       9. Освіта, охорона здоров’я, культура

Основні завдання на 2020 рік:

 • продовжувати здійснювати фінансову підтримку закладів охорони здоров’я;
 • продовжувати забезпечувати підвіз дітей шкільного віку до загальноосвітнього навчального закладу-  33048 грн.;
 •  продовжити участь етнографічного колективу в культурних заходах;
 • Забезпечити проведення масових заходів:

Cвято Куліша;

Дня Перемоги 9 травня;

Дня села 19 серпня;

Новорічних та різдвяних свят.

 

 Джерела фінансування:

сільський бюджет   33048 грн.;

                                                     культура сільський бюджет  43743 грн.  

залучені благодійні кошти.

 

 

 

  Сільський голова                         В.М. Воронова.