Про преміювання сільського голови

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

     сорок друга    сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від   18.12.2019    року

Про преміювання сільського голови

 У разі виконання доходної частини бюджету в 2020  році, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці  працівників апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Положенням про преміювання, затвердженого рішенням 42  сесії  УІІ скликання сільської ради від 18.12.2019 року ,

  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Здійснювати преміювання   сільського голови Воронової В.М.  у межах фонду заробітної плати відповідно до Положення про преміювання    посадових осіб Гамаліївської сільської ради та надання їм матеріальної допомоги.

Сільський голова                          В.М. Воронова.