Пояснювальна записка до рішення

Пояснювальна записка

до рішення Гамаліївської сільської  ради від 18 грудня   2019    року 

«Про сільський бюджет Гамаліївської сільської ради на 2020 рік»

 

Доходи

Інформація про соціально-економічний стан сіл Гамаліївка та Гуково у 2019 році і прогноз розвитку на 2020 рік покладені в основу сільського  бюджету

 

     Основні соціально-економічні показники сільської ради

Гамаліївська територіальна громада складається з двох сіл:

с.Гамаліївка- 320 домогосподарств 520 мешканців, с.Гукове - 98 домогосподарств 95 мешканців.    На території  працюють два ПП з обробки деревини  підприємства, землі  яких перебувають в оренді.

 

Сільське господарство

Землі сільськогосподарського призначення обробляють ТОВ «АФ Лан», селянське фермерське господарство «Івот», ТОВ «Контакт плюс», ТОВ «Українсько-Голладська  агрокомпанія» що платять за оренду землі. Непереоформлені паї здані в оренду ТОВ АФ Лан – 21пай, селянське фермерське господарство «Івот» - 4 пая,

ТОВ «Контакт плюс» - 8 паїв, УГАК – 6 паїв. 5 паїв сільською радою оформлено, як відумерлу спадщину і передано в оренду. Працює фермерське господарство «Добриня» платить за оренду землі сільській раді.

 

Споживчий ринок та цінова ситуація

  .

         На території сільської ради знаходиться магазин «Вогник»- власник ПП Трегуб сплачує до сільської ради оренду землі та акцизний податок, також розташоване кафе «Рандеву», надає послуги громадського харчування платить акцизний податок.

Станом на 01.11.2019 середні роздрібні ціни на основні продукти харчування становлять: хліб із суміші борошна коштує 16,48 грн./кг, борошно – 14,3 грн./кг,  цукор – 13,9 грн./кг,  олія соняшникова –  32,6 грн./кг, масло вершкове – 188,0 грн./кг, ковбаса варена 1 ґатунку –  69,0 грн./кг, яйця – 24,0 грн./дес., молоко –  24,2 грн./кг.

Станом на 01.11.2019 тариф на послуги водопостачання для населення складає 18,90 гривень за 1 куб. метр, послуга з водовідведення не надається.Послуги з централізованого теплопостачання для населення  не надаються.

      Інформація про хід виконання  бюджету сільської ради за 11 місяців 2019 року

      За 11 місяців 2019 року бюджетом Гамаліївської сільської ради  власних і закріплених доходів одержано 788903 гривень,  забезпечено  виконання

затверджених  показників на 100  відсотків.

      В порівнянні з січнем-листопадом 2018 року власні і закріплені доходи в цілому збільшились на 41789,0  гривень.

     ДОХОДИ  СІЛЬСЬКОГО  БЮДЖЕТУ на 2020 рік

 

Дохідна частина сільського бюджету на 2020 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При визначені обсягу фінансового ресурсу сільського бюджету на 2020 рік було враховано:

  • основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. № 883;
  •   лист Міністерства фінансів України від 05.11.2019  № 05110-14-6/28274 «Про схвалення Урядом проекту державного бюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання»;
  •    підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати;
  • прогнозні показники економічного і соціального розвитку Гамаліївської сільської ради на 2020 рік;
  • фактичне виконання дохідної частини районного бюджету за 2018 рік та очікувані надходження 2019 року ;
  • інформації про надходження податків та зборів від  ГУ ДПС у Сумській області на 2020 рік.

 

      Дохідну частину  сільського  бюджету  на  2020 рік  обраховано  в загальній  сумі  1106084,00 гривень,  у тому числі доходів:

  • загального фонду – 1089184,00  гривень ;
  • спеціального фонду – 16900,00 гривень.

      Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України до сільського бюджету зараховуються такі надходження:

Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревени, заготовленої в порядку рубок головного користування),   прогноз  надходжень цього податку на  2020 рік складає 150000,00 гривень  це на  5000гривень більше очікуваних надходжень 2019 року.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів передбачено в сумі 10000гривень.

Податок на нерухоме майно на 2020 рік збільшено в порівнянні з 2019 роком на 5600гривень та становить 51000гривень.

Плата за землю планується в сумі 176950гривень в порівнянні з 2019 роком збільшено надходжень на 46950гривень, орендна плата за землю в сумі 400000гривень,а у 2019 році була на 4000гривень меншою.

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб розраховано отримати в 2020році в сумі 140000гривень,Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% в сумі 152764 гривень.

 

 

      Плати за надання інших  адміністративних послуг на 2020 рік планується в сумі 1200,00 гривень  і враховує  збільшення вартості адміністративної послуги, яка залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб і застосовується при розрахунку плати за надання адміністративних послуг.

      Надходження від орендної плати  за  користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном, що   перебуває у комунальній власності, передбачені  у  сумі 2220,00 гривень.

     Державне мито  розраховано в обсязі 5050,00 гривень.    

            Загальна сума доходів спеціального фонду сільського бюджету визначена у сумі 16900,00 гривень: джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які  затверджено в сумі 1400гривень; надходження коштів екологічного податку - в сумі 10000гривень; надходження коштів Цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 5500гривень.

 

Видатки загального фонду

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- підвищення розмірів державних соціальних гарантій, а саме: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інфляційні процеси.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2020 році, як і у попередні роки, передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2020 році порівняно з 2019 роком зростуть  до грудня попереднього року на 8%, а саме:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривня (середньорічний розмір становитиме 1 824 гривні);

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року2 218 гривень,
з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень
(середньорічний розмір становитиме 2 274 гривні);

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень (середньорічний розмір становитиме 2 156 гривень);

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривень, з 1 грудня – 1 769 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 680 гривень).

 

Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити видатки на харчування і провести інші вкрай необхідні видатки.

          Видаткову частину сільського бюджету на 2020 рік сформовано у сумі  1106084,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 1089184,00 гривень, спеціального 16900,00 гривень.

 

Органи місцевого самоврядування

На утримання посадових осіб та працівників органу місцевого самоврядування   заплановані видатки в  сумі 878486,00 гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями передбачені видатки у сумі 853872 гривень, що стовідсотково задовольняє потребу. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 10642 гривень і забезпечують повну потребу.     

                                          Освіта

З огляду на те, що у с. Гамаліївка відсутні навчально-виховні заклади I –III ступенів планується здійснення видатків сільського бюджету на забезпечення безоплатного підвозу дітей шкільного віку до закладів освіти м.Шостка. Кількість школярів, які потребують підвезення до шкіл у 2020 році становить 34 дитини, видатки заплановано в сумі 33048 гривень.

   

Соціальний захист та соціальне забезпечення

               На виконання  програми соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка та Гукове на 2020 рік передбачено кошти у сумі 13800,00 гривень, з них:

- матеріальна допомога учасникам АТО,ветеранам та інвалідам – 5000 гривень, матеріальна допомога громадянам у зв’язку із тяжкою хворобою  – 4000 гривень , матеріальна допомога на ліквідацію наслідків пожежі – 2000 гривень.

.Культура

 На утримання Гамаліївського сільського клубу передбачено по загальному фонду кошти у сумі 43150,00 гривень.   

 Бюджетом на 2020 рік передбачені кошти на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 43743,00 гривень  в повному обсязі. Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачені видатки в сумі 407,00  гривень,  які забезпечують потребу галузі в діючих тарифах.

     

                         Водопровідно – каналізаційне господарство

 

Враховуючи законодавство України про забезпечення населення якісною питною водою, заплановано видатки у бюджеті сільської ради на 2020 в сумі 8000 гривень  на лабораторні дослідження питної води з 2 артсвердловин, водогонів (5,4 км), а також із 18 шахтних колодязів громадського користування.

 

                                     Благоустрій населених пунктів

         Благоустрій населених пунктів сільської ради є одним із пріоритетних

завдань при плануванні бюджету на 2020 рік. З метою наведення чистоти на території сіл Гамаліївка та Гукове ( прибирання кладовищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, упорядкування придорожніх та прибережних смуг, облаштування адміністративних прибудинкових територій

тощо) плануються витрати коштів на організацію громадських робіт в сумі 11524 гривень. Витрати на очищення комунальних доріг від снігу (взимку) та косіння бур’янів (влітку) в сумі 24575гривень. Вулиці с.Гамаліївка освітлені 40-ма ліхтарями, враховані витрати на подальше функціонування вуличного освітлення в сумі 16600 гривень.

По спеціальному фонду планується придбання відер на колодязі та фарба в сумі 1400 гривень.

                                                      Утилізація відходів

          Важливим завданням у 2020році  є вивезення та утилізація твердих побутових відходів. Передбачено видатки в сумі 10000 гривень.

                        Виконання заходів за рахунок цільових фондів

 

Заплановано видатки в сільському бюджеті кошти в сумі 5500гривень на оплату  енергоносіїв  вуличного освітлення ,що забезпечують повну потребу.     

.Міжбюджетні трансферти

 

      З метою збереження медичних закладів, які надають послуги з охорони здоров’я на території сіл Гамаліївка та Гукове, у бюджеті Гамаліївської сільської ради передбачено видатки на 2020 рік в сумі 60000гривень для  надання іншої субвенції до районного бюджету на  утримання  Гамаліївського ФАПу та Гуковського ФП, зокрема, на заробітну плату фельдшера та молодшої медичної сестри.

 

     

Регіональні програми

      На фінансування цільових районних програм передбачено кошти у сумі 167598,00 гривень

 

   Прогноз сільського бюджету Гамаліївської сільської ради  на 2021 – 2022 роки розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України  та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), інших законодавчих актів та галузевих регіональних програм.

   Бюджетні показники на наступні бюджетні періоди в розрізі класифікації доходів і видатків бюджету наведені в додатках 1-4 до пояснювальної записки (додаються).

 

Сільський голова                               В.М. Воронова.