Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік.

                                  У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                            Сорок  перша  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  10.12.2019 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2019 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

                                    В И Р І Ш И Л А  :

             Внести до бюджету сільської ради на 2019 рік  наступні зміни:

1.Зробити перерозподіл доходної частини сільського бюджету по загальному фонду(додаток №1).

2.Зменшити видатки загального фонду

 по КПК:0116013 – КЕКВ:2240 на 4835грн

3.Збільшити видатки загального фонду:

по КПК:0111162  - КЕКВ:2240 на 4835грн.(додаток №2).

4. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2019рік.

5. Додаток №1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

        Сільський голова                        В.М.Воронова

 

сільський

назва  бюджету                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до рішення сесії №41 від 10.12.2019р.

 

                                                           Довідка

 

                    про зміни до річного розпису доходів місцевого

                    бюджету Гамаліївської сільської ради на 2019 рік.

 

Код бюджетної

Класифікаціїдоходів

 

 

                             

 

Найменування доходів

 

 

 

 

           Сума  змін  ( + , - )

Загальний     Спеціал.    

 Фонд           фонд                Разом

                                                            

 

    

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

77000                                                    77000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

-2000                                                      -2000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

-1600                                                       -1600

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

-25000                                                    -25000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

-4000                                                        -4000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

41700                                                      41700

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

-83000                                                    -83000

22090100

Державне мито,що сплачується за видачу  та оформлення документів

-2500                                                       - 2500

22012500

Плата за надання інших адмінпослуг

-600                                                           -600

 

 

0                                                                   0

                      

                              Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

                                                                                                                                                                                              Додаток №2

                                                                                                                                                                                

 

                                      Зміни до сільського бюджету на 2019 рік

                               «До рішення сесії №41  від 10 грудня 2019 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0111162

Інші програми та заходи у сфері освіти

2240

4835

 

0116013

Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2240

-4835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

              Головний бухгалтер                                               Л.М.Довжна