Звіт про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2019 року

     У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

 

Сьоме скликання

 

Тридцять дев’ята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 24 жовтня 2019 року

 

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 9 місяців 2019 року

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2019 року:

по доходах в сумі 788903грн., в т.ч. загальний фонд – 731404грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –57499грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 813444грн., в т.ч. по загальному фонду   

     802196грн; видатки спеціального фонду 11248грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду - 70792грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +46251грн

 

                Сільський голова            В.М.Воронова

 

 

                                                                                             Додаток №1

                                                                         до сесії сільської ради №39 від 24.10.2019р.

 

                                                   

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.10.2019 року

 

Найменування доходів                           

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

51000

79034

155

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобув.

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

 

87

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

7470

6738

90

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

1460

421

29

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

5220

8068

155

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

21000

24138

115

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

122500

134293

110

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

224352

201885

90

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

2000

5315

266

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

83000

89263

108

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

30500

31010

102

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

41940

76491

182

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

156250

68864

44

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

 

340

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

 

 

 

що у комунальнів власності

 

1540

1699

110

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

3600

1782

50

Державне мито,повязане з видачею та

 

25

136

544

оформленням  паспортів громадян України

22090400

 

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

900

544

60

Кошти за шкоду,що заподіяна на зем.ділянках держ. та

 

 

 

комун.власності, які не надані у користуавння та не

 

 

 

передані  у власність, внаслідок їх самовільного занят.,

 

 

 

використ. Не за цільовим призн.,зняття грунтового

 

 

 

покриву(родючого шару грунту)без спец.дозволу

24062200

 

1296

 

Всього доходів

 

 

752757

731404

97

 

      Головний бухгалтер                  Л.М.Довжна

.                                                                                 

                                                                                   Додаток №2

                                                                                  до сесії сільської ради №39 від 24.10.2019р.

 

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

Гамаліївської сільської ради станом на 01.10.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

1345

96

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

20000

9304

47%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

 

 

 

 

законодавства про охорону навколишнього природного

24062100

 

41383

 

 середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної

 

 

 

 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та

 

 

 

 

місцевими органами виконавчої влади

50110000

5500

5467

99%

Всього

 

 

 

26900

57499

213

             

 

                 Головний бухгалтер                                Л.М.Довжна

 

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії №39сільської ради

                                                                                                                                                                від 24 .10. 2019 року                                                              

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  9 місяців  2019  року.

 

              Видатки по загальному фонду за 9 місяців 2019 року  склали  802196грн.З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  - 694453грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  10608грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 11700грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10558грн.

КПК:0116013 Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційне господарство -2487 грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 32890грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 39500грн.

Видатки спеціального фонду склали 11248 грн.

 КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 1320грн.

КПК:0118312 Утилізація відходів – 9928 грн.

 

           Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна