Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік

                               У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Тридцять  дев’ята  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  24.10.2019 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2019 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А  :

Внести до бюджету сільської ради на 2019 рік  наступні зміни:

1.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2019 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 13000грн. в т.ч. для передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку – 9000грн.:

2. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 4000грн.:

 ТКВКБМС:0119770 КЕКВ:2620 - 4000грн. для Шосткинської центральної районної лікарні на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет мешканців с.Гамаліївка (додаток №1).

3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 9000грн., що склався за рахунок:

          - передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 9000грн.(додаток №  2).

4.Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 9000грн., джерелом покриття якого визначити:

- передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -9000грн.(додаток № 2).

5. Затвердити перелік об’єктів  фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 3).

6.Затвердити видаткову частину спеціального фонду бюджету розвитку по ТКВКБМС 0116013 по КЕКВ:3132 в сумі 9000грн (додаток №1).

7.Зробити перерозподіл видаткової частини загального фонду по ТКВКБМС:0116030: зменшити по КЕКВ:2240 -2500грн.,а збільшити по КЕКВ:2210 – 2500грн.(додаток №1).

8. Зробити перерозподіл видаткової частини спеціального фонду по ТКВКБМС:0117691: зменшити видатки по КЕКВ:2273-1160грн., а збільшити по КЕКВ:2210   - 1160грн.  на придбання електролічильника для вуличного освітлення.(додаток №1).

9. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2019 рік.

10. Додаток №1,2,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

 

 

        Сільський голова                      В.М.Воронова

 

                                                                                                              

     

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                 Додаток №1

                                         Зміни до сільського бюджету на 2019 рік

                               «До рішення сесії №39  від 24 жовтня 2019 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0116030

Організація благоустрію населених пунктів

2210

2500,00

 

   

2240

-2500,00

 

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2210

 

1160,00

 

 

2273

 

-1160,00

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

2620

4000,00

 

0116013

Забеспечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства

3132

 

9000 ,00                          9000,00

 

 

 

4000,00

9000,00                          9000,00

                        

 

      Головний бухгалтер                                               Л.М.Довжна

 

                            Додаток 2
до  рішення сесії сільської ради №39 від 24.10.2019р.
 

Фінансування місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

 

 

 

 

208100

На початок  періоду

 

 

 

 

208400

Кошти одержані із загального фонду до спеціального(бюджету розвитку)

0

-9000

9000

9000

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

602100

На початок  періоду

 

 

 

 

602400

Кошти одержані із загального фонду до спеціального(бюджету розвитку)

0

-9000

9000

9000

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

 

                Головний бухгалтер                                    Л.М.Довжна

 

                                                                                                                                                                                 Додаток 3
                                                                                                                                                     до рішення Гамаліївської сільської ради

                                                                                                                від 24.10.2019р. №39

 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році


 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0116013

 

0620

Гамаліївська сільська рада

Капітальний ремонт водогону повул.І.Скоропадського

 

9000,00

9000,00

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

9000,00

Х