Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік

                      У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Тридцять  восьма  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  16.09.2019 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2019 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А  :

Внести до бюджету сільської ради на 2019 рік  наступні зміни:

1.Затвердити доходи спеціального фонду в сумі 5500грн.(додаток №1).

2.Затвердити видаткову частину спеціального фонду 5500грн.(додаток №2).

3.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2019 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 7000грн.

4. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 7000грн.:

ТКВКБМС:0113242 КЕКВ:2730 - 3000грн. на виплату матеріальної допомоги на лікування; ТКВКБМС:0119770 КЕКВ:2620 - 4000грн. для автомобіля Миронівської АЗПСМ(2000грн. для придбання  паливно - мастильних матеріалів та 2000грн. на запчастини (додаток №2).

5. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2019 рік.

6. Додаток №1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

 

 

        Секретар сільської ради                       О.Д.Матюшенко

 

                      

 

сільський

назва  бюджету                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до рішення сесії №38 від 16.09.2019р.

 

                                                           Довідка

 

                    про зміни до річного розпису доходів місцевого

                    бюджету Гамаліївської сільської ради на 2019 рік.

 

Код бюджетної

Класифікаціїдоходів

 

 

                             

 

Найменування доходів

 

 

 

 

           Сума  змін  ( + , - )

Загальний     Спеціал.    

 Фонд           фонд                Разом

                                                            

 

    

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

                         5500,00                 5500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       5500,00                    5500,00

                      

                              Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

 

                                                                                                         

     

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                 Додаток №2

                                         Зміни до сільського бюджету на 2019 рік

                               «До рішення сесії №38  від 16 вересня 2019 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

2730

3000,00

 

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2210

 

1300,00

 

 

2273

 

4200,00

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

2620

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000,00

5500,00

                       

      Головний бухгалтер                                               Л.М.Довжна