Про створення цільового фонду Гамаліївської сільської ради у складі спеціального фонду сільського бюджету

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Тридцять восьма    сесія

РІШЕННЯ

Від  16.09.2019    року

 

Про створення цільового

фонду Гамаліївської сільської ради у складі

спеціального фонду  сільського бюджету

У відповідності з положеннями ст. 13 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, керуючись статтями 43, 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою залучення додаткових коштів для забезпечення вирішення питань економічного та соціально - культурного розвитку села, сільська рада вирішила:

 1. Створити цільовий фонд  ради   у складі спеціального фонду  сільського бюджету.
 2. Затвердити Положення про цільовий фонд сільської ради у складі спеціального фонду сільського бюджету (додаток 1).
 3. Для забезпечення цільового та ефективного використання коштів утворити комісію по розподілу, контролю за надходженням, зберіганням і використанням коштів цільового фонду  ради  у складі спеціального фонду сільського бюджету у складі :

Голова комісії – Матюшенко О.Д.., секретар сільської ради;

Заступник голови комісії –  Довжна Л.М., голова комісії з питань  бюджету , фінансів, планування та обліку, протидії корупції.

Секретар комісії –  Ворушило В.М., депутат сільської ради,

 та затвердити положення про неї (додаток 2).

 1. Контроль за цільовим використанням коштів цільового фонду  ради у складі спеціального фонду сільського бюджету покласти на   сільського голову Воронову В.М.

 

Секретар сільської ради                             О.Д. Матюшенко.    

 

Додаток 1

до рішення 38 сесії сільської ради

від 16.09.2019 року    

 

Положення

про цільовий фонд Гамаліївської сільської ради у складі спеціального фонду сільського бюджету

 

Цільовий фонд ради у складі спеціального фонду сільського бюджету створюється з метою залучення додаткових коштів для фінансування заходів щодо розв’язання економічних, соціально - культурних проблем в селі.

 Джерела надходжень до фонду

 • добровільні пожертвування громадян, підприємств,  організацій і установ незалежно від форм власності;
 •  благодійні внески  на проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток та підтримку фізкультури та спорту;
 • надходження коштів, передбачених угодами про соціально-економічне співробітництво з  підприємствами області;
 • інші джерела, які не суперечать діючому законодавству.

Напрямки використання коштів

 • фінансування заходів що стосуються соціально-економічного розвитку області;
 • фінансування заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення;

                 -фінансування витрат, пов’язаних з діяльністю по забезпеченню становлення та розвитку місцевого самоврядування;

 • фінансування заходів, пов’язаних з депутатською діяльністю  та здіснення функцій сільської ради і її виконавчим апаратом у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • фінансування заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат тощо;
 • фінансова  підтримка культурно – мистецьких заходів;
 • встановлення премій  сільської ради у галузі мистецтва, літератури тощо;
 • фінансова  підтримка фізкультурно – спортивних заходів та спортивних клубів; 
 • надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам;
 • будівництво житла, об’єктів соціально-культурної сфери;
 • надання фінансової підтримки військовим, правоохоронним та судовим органам;
 •  фінансова підтримки ветеранських організацій тощо;
 • інші витрати, пов’язані з економічним та соціально – культурним розвитком села.

Порядок використання коштів

Кошти цільового фонду сільської ради використовуються  у відповідності з рішенням комісії сільської ради по розподілу та контролю за надходженням,  зберіганням і використанням  коштів цільового фонду обласної ради.

Облік та звітність

Кошти цільового фонду сільської ради зберігаються на рахунку, відкритому в управлінні Державного казначейства України у Сумській області.

Облік та звітність про використання коштів фонду ведеться у порядку, визначеному Державним казначейством України.

 

Секретар сільської ради                                  О.Д. Матюшенко.

Додаток 2

до рішення 38 сесії сільської ради

від 16.09.2019 року    

 

 

Положення

про   комісію Гамаліївської сільської ради по розподілу, контролю

за надходженням, зберіганням і використанням коштів

цільового фонду сільської ради

 

Комісія  сільської ради по розподілу, контролю за надходженням, зберіганням і використанням коштів цільового фонду (далі Комісія) створюється з метою забезпечення їх цільового та ефективного використання.

Комісія   працює    в    режимі   проведення  засідань, на  яких  розглядає пропозиції  щодо напрямків використання коштів цільового   фонду   ради.

Комісія   приймає  протокольне   рішення  про використання коштів у   відповідності  з   Положенням  про цільовий фонд ради простою більшістю голосів  членів  комісії. Протокол підписує  голова  та секретар  комісії.

 У  випадку  відсутності  голови  комісії  протокол  засідання  підписує   заступник голови комісії та   секретар.

Протоколи   передаються   голові   сільської  ради   для прийняття  відповідних   розпоряджень.

Комісія   один   раз  на  квартал   інформує      раду  про надходження,   зберігання  та   використання   коштів цільового  фонду сільської ради.

Комісія має право вносити пропозиції та зміни, у відповідності з чинним законодавством, щодо джерел формування та використання цільового фонду сільської ради.

Голова комісії має право вносити зміни до її персонального складу у зв’язку із змінами у посадових обов’язках  членів комісії.

Склад   комісії  за   посадами:

- заступник голови ради (голова   комісії);

          - голова   постійної   комісії    ради   з    питань  бюджету , фінансів, планування та обліку, протидії корупції   (заступник голови комісії);

 -  депутат сільської ради   (секретар комісії).

 

 

Секретар сільської ради                                         О.Д. Матюшенко