Про звіт про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2019 року

У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

 

Сьоме скликання

 

Тридцять сьома сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 14 серпня 2019 року

 

Про звіт про виконання бюджету

сільської ради за1 півріччя 2019 року

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 1 півріччя 2019 року:

по доходах в сумі 510443грн., в т.ч. загальний фонд – 459475грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –50968грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 534535грн., в т.ч. по загальному фонду    

     529056грн; видатки спеціального фонду 5479грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду -69581грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +45489грн

                Сільський голова            В.М.Воронова

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення сесії  № 37  від  14.08.19р.

Інформація про виконання доходів загального фонду Гамаліївської сільської ради станом на 01.07.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

34000

50355

148

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобув.

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

 

52

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

4980

4324

87

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

960

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

3480

3368

98

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

14000

12384

88

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

85000

90344

106

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

111138

147951

133

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

 

733

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

32540

22979

71

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

25300

16560

65

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

27960

48948

175

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

107500

59216

55

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

 

 

 

що у комунальнів власності

 

600

1125

187

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

1020

687

67

Державне мито,повязане з видачею та

 

25

68

272

оформленням  паспортів громадян України

22090400

 

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

2400

381

12

 

 

 

31010200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

450903

459475

102

 

 Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

                     до рішення сесії № 37

 

 

 

 

                   від 14.08.2019 року

Інформація про виконання доходів спеціального фонду Гамаліївської сільської ради станом на 01.07.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

885

63

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

8700

87%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Грошове стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

 

 

 

 

законодавства про охорону навколишнього природного

24062100

 

41383

 

 середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

Всього

 

 

 

11400

50968

447

 

Головний бухгалтер                                                  Л.М.Довжна

 

 

                                                                                           Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії №37сільської ради

                                                                                                                                                                від 14 .08. 2019 року                                                             

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  1 півріччя  2019  року.

 

 

              Видатки по загальному фонду за 1 півріччя 2019 року  склали  529056грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  -437004 грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  10608грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 4700грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10536грн.

КПК0116013 Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2487грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 28221грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 35500грн.

Видатки спеціального фонду склали 5479 грн.

 КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 515грн

КПК: 0118312 Утилізація відходів - 4964 грн.

 

                             Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна