Про затвердження штатного розпису по Гамаліївській сільській раді на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Тридцять сьома    сесія

РІШЕННЯ

Від  14.08.2019    року

Про затвердження штатного   розпису по Гамаліївській сільській раді на 2019 рік.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» Постановою КМУ від 12.05 2007 року № 700 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268» ,  постанови  Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 984 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ № 34 від 06.02.2008 року « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови  Кабінету Міністрів України від  9  грудня 2015 року № 1013 « Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», постанови № 525 від 19 червня 2019 р. «Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити штатний розпис по управлінню Гамаліївської сільської ради на 2019 рік (додаток 1).
  2. Уповноважити голову сільської ради при необхідності вносити зміни до структури та штатного розпису по управлінню сільської ради в межах затвердженої чисельності і фонду оплати праці.

 

                   Сільський голова                   В.М. Воронова

 

                                                                                       Додаток

                                                                          до    рішення    сесії №37

                                                                          сьомого  скликання

                                                                           від 14.08.19р.

                          

 

                                  ШТАТНИЙ  РОЗПИС  на  2019 рік

                                    по Гамаліївській  сільській  раді    

                                               з 25 червня 2019 року

 

Назва посади та

структурного

підрозділу

Кількість

штатних

одиниць

Посадовий

оклад

Фонд зарплати на місяць

1

Сільський голова

   1

7000,00

7000,00

2

Секретар

   1

6100,00

6100,00

3

Головний бухгалтер

   1

4600,00

4600,00

4

Касир

0,5

3350,00

1675,00

5

Прибиральник службового приміщення

0,5

2351,00

1175,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

    4

23401,00

20550,50

 

              Сільський голова                                    В.М.Воронова