Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік

                               У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Тридцять  сьома  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  14.08.2019 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2019 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А  :

Внести до бюджету сільської ради на 2019 рік  наступні зміни:

1.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2019 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 40000грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 40000грн.:

ТКВКБМС:0110150-15000грн.КЕКВ:2111 - 12000грн, КЕКВ:2120 – 3000грн. для виплати заробітної плати,

ТКВКБМС:0116030-25000грн. КЕКВ:2240 – 20000грн. підсипка доріг;

КЕКВ:2273-5000грн.оплата електроенергії вуличного освітлення. (додаток №1).

3. Спрямувати вільний залишок спеціального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2019 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 10000грн.

4. Збільшити видаткову частину спеціального фонду:

ТКВКБМС:0118312 КЕКВ:2240 - 10000грн. для ліквідації твердих побутових відходів ( додаток №1).

5. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2019 рік.

6. Додаток №1до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

 

        Сільський голова                        В.М.Воронова

                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                      Зміни до сільського бюджету на 2019 рік

                               «До рішення сесії №37  від 14 серпня 2019 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

2111

12000

 

   

2120

3000

 

0116030

Організація благоустрію населених пунктів

2240

20000

 

 

 

2273

5000

 

0118312

Утилізація відходів

 

 

10000

 

 

 

40000

10000

                        

      Головний бухгалтер                                               Л.М.Довжна