Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік

                                  У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                             Тридцять шоста  сесія 

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  25.06.2019 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2019 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А  :

Внести до бюджету сільської ради на 2019 рік  наступні зміни:

1.Спрямувати вільний залишок загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2019 року  на збільшення бюджетних призначень в сумі 2000грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 2000грн.:

ТКВКБМС:0110150:2240-2000грн. для оплати послуг з експертної повірки електролічильника. (додаток №1).

3.Затвердити доходи по загальному фонду  код доходу 41053901Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1000грн. (додаток №1).

4. Збільшити видаткову частину загального фонду:

ТКВКБМС:0111162 КЕКВ:2282 - 1000грн. надана субвенція на навчання фахівців органів місцевого самоврядування та працездатного населення сільської місцевості ( додаток №2).

5. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2019 рік.

6. Додаток №1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку, протидії корупції.

 

 

 Сільський голова                       В.М. Воронова

 

      Cільський

назва  бюджету                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до рішення сесії №36 від 25.06.2019р.

 

                                                           Довідка

 

                    про зміни до річного розпису доходів місцевого

                    бюджету Гамаліївської сільської ради на 2019 рік.

 

Код бюджетної

Класифікаціїдоходів

 

 

                             

 

Найменування доходів

 

 

 

 

           Сума  змін  ( + , - )

Загальний     Спеціал.    

 Фонд           фонд                Разом

                                                            

 

    

41053901

Інші субвенції з місцевого бюджету

1000                                                 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000                                                1000

                      

                              Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

 

 

                      

                                                                                                                                                                                               Додаток №2

                                                                                                                                                                                

 

                                      Зміни до сільського бюджету на 2019 рік

                               «До рішення сесії №36  від 25 червня 2019 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

2240

2000

 

0111162

Інші програми та заходи у сфері освіти

2282

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

                        

 

      Головний бухгалтер                                       Л.М.Довжна