Звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2019 року

У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

 

Сьоме скликання

 

Тридцять п’ята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 14 травня 2019 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 1 квартал 2019 року

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 1 квартал  2019 року:

по доходах в сумі 249581грн., в т.ч. загальний фонд – 244646грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –4935грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 329417грн., в т.ч. по загальному фонду    

     329062грн; видатки спеціального фонду 355грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду -79481грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +4580гр

  Сільський  голова                              В.М.Воронова

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення сесії  № 35  від  14.05.19р.

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.04.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

34000

43929

129

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобув.

 

 

 

корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

 

20

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

2490

1993

80

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

480

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

1740

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

7000

631

9

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

33424

46197

138

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

66663

62805

94

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

 

386

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

14000

7760

55

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

17320

10860

63

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

13980

26391

188

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

58750

42321

72

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

 

 

 

що у комунальнів власності

 

510

556

109

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

1200

484

40

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

68

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

 

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

300

245

82

 

 

 

31010200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

251857

244646

97

 

 

 

 

 

 

,

Головний бухгалтер

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

до рішення сесії № 35

 

 

 

 

                   від 14.03.2019 року

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.04.2019 року

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

1400

595

43

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

4340

43%

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

Всього

 

 

 

11400

4935

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер Гамаліївської

 

 

 

 

сільської ради

 

 

 

Л.М.Довжна

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії №35сільської ради

                                                                                                                                                                від 14 .05. 2019 року                                                              

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  1 квартал  2019  року.

 

 

              Видатки по загальному фонду за 1 квартал 2019 року  склали  328707грн.

З них :  по

КПК:0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  -255857 грн.

КПК:0111162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  3600грн.

КПК:0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 4700грн.

КПК:0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 10439грн.

КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 18611грн.

КПК011:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 35500грн.

Видатки спеціального фонду склали 355 грн.

 КПК:0116030 Організація благоустрію населених пунктів  - 355грн

                             Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна