про стратегічну екологічну оцінку

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Тридцять п’ята    сесія

РІШЕННЯ

Від  14.05.2019    року

Про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до статті  4,8,16,17, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з положенням п.1. ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» № 2354-VІІІ від 20.03.2018 р., п. 2,3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23.05.2017р. частиною 5 розділу ІV «Методичних  рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р., зважаючи на відсутність територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (територій з природоохоронним статусом) і відсутність прогнозів на створення  територій та об’єктів природно-заповідного фонду в с. Гамаліївка Шосткинського району, Сумської області,  керуючись п.22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Не здійснювати стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації «Внесення змін у генеральний план с. Гамаліївка Шосткинського району, Сумської області», який є документом державного планування (ДДП) на місцевому рівні.

 

Сільський голова                                      В.М. Воронова.