Звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік

У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

Сьоме скликання

Тридцять третя сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 лютого 2019 року

 

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 2018 рік

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за  2018 рік:

по доходах в сумі 1162144грн., в т.ч. загальний фонд – 1062754грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –99390грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 1097068грн., в т.ч. по загальному фонду   

     1059148грн; видатки спеціального фонду 37920грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду +3606грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +61470грн

               Сільський голова                    В.М. Воронова.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  33 сесії  від  15.02.19 р.

 

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2019 року

 

 

 

               

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

124000

124234

100,1

 

 

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

9000

9530

105,8

 

 

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

 

 

 

 

 

ділянки, сплачений фізичними особами,які є

 

 

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

18010200

1500

2083

138,8

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

5600

5767

102,9

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

26150

26891

102,8

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

150000

157180

104,7

 

 

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

300000

316226

105,4

 

 

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

5000

5606

112

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

96000

96849

100,8

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

29000

32100

110,6

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

53100

53864

101

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

193000

217733

112,8

 

 

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

1830

2255

123

 

 

що у комунальнів власності

 

 

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

4000

4036

100,9

 

 

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

50

68

136

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

1000

1332

122

 

 

 

 

 

31010200

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

999230

1062754

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №2

 

 

 

 

 

 

до рішення 33 сесії

 

 

 

 

 

 

                   від 15.02.2019 року

 

 

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.01.2019 року

 

 

 

 

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

9337

6740

72

 

 

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

17106

171%

 

 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

24062100

 

46872

 

 

 

законодавства про охорону навколишнього природного

 

 

 

 

 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

208150

28672

14%

 

 

Всього

 

 

 

227487

99390

43,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер Гамаліївської

 

 

 

 

 

 

сільської ради

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток №3

                                                                                          до рішення 33 сесії

                                                                                                                                                                від 15 .02. 2019 року                                                             

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за   2018  рік.

 

              Видатки по загальному фонду за 2018 рік  склали  1059148грн.

З них :  по

КПК:0150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  -878794 грн.

КПК:1162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  16600грн.

КПК:3242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 10900грн.

КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 33431грн.

КПК:6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 5285грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 73140грн.

КПК:7130 Здійснення заходів із землеустрію -20019грн.

КПК:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 10979грн.

КПК:9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  розвитку регіонів – 10000грн.

Видатки спеціального фонду склали  37920грн.

 КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 1530грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 7718рн

КПК:7310 Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства -10539грн.

КПК:7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -8148грн.

КПК:8312 Утилізація відходів – 9985грн.

                             Головний бухгалтер                         Л.М.Довжна