Про Програму соціального захисту населення т сіл Гамаліївка, Гукове на 2019 - 2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

    Тридцять друга    сесія

      Р І Ш Е Н Н Я

Від 14.12.2018    року

 

     

Про    Програму соціального захисту окремих категорій населеннятериторіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої  статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів  України від 31.01.2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та  статті 91 Бюджетного кодексу України,    сільська рада вирішила :

1. Затвердити  Програму соціального захисту окремих категорій населеннятериторіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки (додається).

2. Доручити виконавчому комітету  сільської ради під час  формування проекту  сільського бюджету  передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік та на відповідну галузь.

3. Виконавчому комітету  сільської ради забезпечити  організацію виконання  Програми  та  щороку розглядати питання про хід її виконання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти  на виконком  сільської ради та постійну комісію з   питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я і культурного розвитку .

5. Програму соціального захисту окремих категорій населення  територіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2016-2018 роки, затвердженою 5 сесією 7 скликання 27.01.2016 року, визнати такою, що втратила чинність.

 Сільський  голова                                    В.М. Воронова

                       

Затверджено

рішенням 32 сесії   сільської ради 7 скликання від    14.12.2018 року  

 

П Р О Г Р А М А

соціального захисту окремих категорій населення

територіальної громади   сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки

 

1. Загальні положення

1.1. Програма соціального захисту окремих категорій населення  територіальної громади   села на 2019-2020 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до  ст.ст.26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного кодексу України,  ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів  України від 31.01.2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

2. Мета програми

2.1. Основною метою Програми є  привернення уваги органу місцевого самоврядування  до умов проживання   учасників  Великої Вітчизняної війни, малозабезпечених  громадян, які потребують допомоги, воїнів-інтернаціоналістів Афганістану та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій громадян, надання їм  матеріальної допомоги та вирішення питання про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

 

                               3. Завдання програми

3.1. Передбачити  в  сільському бюджеті кошти для  надання матеріальної допомоги на лікування, оздоровлення, ліквідацію наслідків стихійних лих, вирішення соціально-побутових питань тощо:

-  учасникам Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтернаціоналістам Афганістану та ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та УБД,    які мають певні заслуги  перед державою;

- на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого /відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги на поховання належить до відання виконавчих органів місцевих рад/;

- інвалідам І, ІІ, ІІІ груп;

- багатодітним сім'ям;

- родинам, що постраждали внаслідок стихійних лих, пожежі, інших форс мажорних обставин.

4.Шляхи та засоби розв’язання проблеми

4.1.Найбільш гострими  життєвими проблемами для ветеранів  Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів Афганістану та ліквідаторів  наслідків аварії на ЧАЕС, малозабезпечених  громадян, багатодітних сімей та інших категорій громадян, які опинилися в складній ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки, є потреба в придбанні медикаментів, продуктів харчування, одягу, тощо.  Тому надання одноразової грошової матеріальної допомоги категоріям громадян, на яких поширюється дія програми буде хоч маленькою часткою для  вирішення тих чи інших їх потреб.

4.2. Відповідно статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги на поховання  належить до відання виконавчих органів місцевих рад, тому згідно з Положенням про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, виконком селищної ради здійснює облік осіб, які звернулися з письмовою заявою про допомогу на поховання та на підставі визначених документів  надає таку допомогу в розмірі, встановленому рішенням ради та виконкому.

5.Фінансове забезпечення 

5.1.Головний розпорядник коштів Гамаліївська сільська рада  Шосткинського району Сумської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному/сільському бюджеті на відповідну галузь по КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6. Очікувані результати виконання програми

 

6.1. Результатом надання матеріальної допомоги  ветеранам війни є  віддання шани  категорії людей, які  мають  заслуги перед державою.

6.2. Результатом надання допомоги на поховання деяких категорій осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого є часткове відшкодування витрат на поховання  особам, які проводили поховання.

6.3. Результатом надання допомоги іншим категоріям громадян є покращення їх матеріального становища.

Секретар сільської ради                                  О.Д. Матюшенко.