Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

     Тридцять друга   сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від  14.12.2018    року

 

 

Про   план  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

 

 На виконання статей 7 та 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою впорядкування регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради, керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

 сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.   Затвердити план  регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради на 2019 рік (додається).
  2. Оприлюднити   план регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради на 2019 рік на  офіційному сайті Гамаліївської сільської ради.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря Гамаліївської сільської ради Матюшенко О.Д.

 

 

 

 

Сільський голова                             В.М. Воронова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення   32 сесії

7 скликання від 14.12.2018 року.

 

План регуляторної діяльності Гамаліївської сільської ради

на 2019 рік

 

№ з/п

Назва регуляторного акту

Термін

Відповідальний орган

Обговорення регуляторного акту

Прийняття регуляторного акту

1.

 Про місцеві податки та збори на 2020 рік

Визначається розробником

І -ІІ       квартал 2019 року

 

Виконавчий комітет Гамаліївської сільської ради

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих Гамаліївською сільською радою регуляторних актів на 2019 рік

 

 

Назва регуляторного акту

Термін

Вид відстеження

Відповідальний виконавець

1.

Про місцеві податки та збори на 2020 рік

І-ІІ квартал 2019 року

базове

Гамаліївська сільська рада

 

 

 

 

Сільський голова                                                В.М. Воронова