31 сесія 30.10. 2018

 

У К Р А Ї Н А

 

Гамаліївська сільська рада

Сьоме скликання

Тридцять перша сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 30.10. 2018 року

Звіт про виконання бюджету

сільської ради за 9 місяців 2018 року

 

Відповідно до п. 23.ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2018 року:

по доходах в сумі 747114грн., в т.ч. загальний фонд – 711160грн. (додаток №1)

     та спеціального фонду –35954грн. /додаток №2/

     по видатках у сумі 820952грн., в т.ч. по загальному фонду   

     791685грн; видатки спеціального фонду 29267грн. /додаток№3/.

перевищення доходів над видатками загального фонду -73838грн.

перевищення доходів над видатками спеціального фонду +6687грн

 

 

               Сільський голова                    В.М. Воронова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

 

до рішення сесії  № 31  від  30.10.18р.

 

Інформація про виконання доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.10.2018 року

 

 

 

               

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Рентна плата за спецальне використання лісових

13010200

80236

52506

65,4

 

 

ресурсів(крім рентної плати за спеціальне викор.

 

 

 

 

 

лісових ресурсів в частині деревени,заготовленої

 

 

 

 

 

в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв.

14040000

7450

7395

99

 

 

роздрібної торгівлі від акцизних товарів

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010300

810

5766

524

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

18010400

14750

23868

162

 

 

ділянки, сплачений юридичними особами,які є

 

 

 

 

 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

198000

121271

61

 

 

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

113100

246150

217

 

 

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

3125

4012

128

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

76500

87410

114

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

15750

18360

116

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

57575

41556

72

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товарови-

18050500

128294

89950

70

 

 

робників, у яких частка сільськогосподарського

 

 

 

 

 

товаровиробництва за попередній податковий(звітний)

 

 

 

 

 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

 

 

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна,

22080400

1350

1721

127

 

 

що у комунальнів власності

 

 

 

 

 

 

Державне мито,що сплачується за

 

 

 

 

 

 

місцем розгляду та оформленням докум.

22090100

2800

3169

113

 

 

Державне мито,повязане з видачею та

 

 

 

 

 

 

оформленням  паспортів громадян України

22090400

140

34

24

 

 

Плата за надання інших адміністративнихї послуг

22012500

700

992

141

 

 

 

 

 

31010200

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

 

 

 

 

 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

 

 

700580

711160

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

до рішення сесії № 31

 

 

 

 

 

 

                   від 30.10.2018 року

 

 

Інформація про виконання доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамаліївської сільської ради станом на 01.10.2018 року

 

 

 

 

 

Найменування доходів                          

код

план

виконання

%

 

 

Кошти що отрим.бюджетні установи на виконання окремих

25020200

9337

6190

66

 

 

доручень та інвенстиційних проектів

 

 

 

 

 

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

19010100

10000

12822

128%

 

 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

198150

16942

9%

 

 

Всього

 

 

 

217487

35954

116,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер Гамаліївської

 

 

 

 

 

 

сільської ради

 

 

 

Л.М.Довжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Додаток №3

                                                                                          до рішення сесії №31сільської ради

                                                                                                                                                                від 30 .10. 2018 року                                                             

 

                       Звіт про виконання видаткової частини бюджету

                           Гамаліївської сільської ради  за  9 місяців  2018  рік.

 

 

              Видатки по загальному фонду за 9 місяців2018 рік  склали  791685грн.

З них :  по

КПК:0150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної та сільської рад  - 659867грн.

КПК:1162 Інші  програми та заходи у сфері освіти -  7600грн.

КПК:3242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення – 6900грн.

КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 24247грн.

КПК:6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 4252грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 60342рн.

КПК:7130 Здійснення заходів із землеустрію -7277грн.

КПК:9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 11200грн.

КПК:9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  розвитку регіонів – 10000грн.

 

Видатки спеціального фонду склали  29267грн.

 КПК:4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів довкілля та інших  інші клубних закладів  – 1530грн.

КПК:6030 Організація благоустрію населених пунктів  - 7718рн

КПК:7310 Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства -8794грн.

КПК:7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -8148грн.

КПК:8312 Утилізація відходів – 3077грн.

 

 Головний бухгалтер                             Л.М.Довжна

                           

 

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

   Тридцять перша   сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від  30.10.2018    року

Про   надання у приватну власність земельної ділянки  гр. Сахошко Лідії Іванівні   для   ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ-01.03) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Гамаліївської сільської ради   по вул.   -------.

 Розглянувши проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки у власність гр. Сахошко Лідії Іванівні   для         ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності Гамаліївської сільської ради по вул.  --------, розроблену    ФОП Мисик В.Г., керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та «Порядком ведення Державного земельного кадастру» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051,

сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.   Проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки у власність – затвердити.

        2. Надати у  приватну власність гр. Сахошко Лідії Іванівні   відповідно до  проекту землеустрою відведення земельної ділянки у власність земельну ділянку   для ведення особистого селянського господарства    загальною площею 0, 1084 га , розташовану   в   --------, кадастровий номер:  ----------.

           3. Довести до відома гр. Сахошко Л.І.    необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку в реєстраційній службі Шосткинського міськрайонного управління юстиції.

Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстром, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.

        4. Гамаліївській сільській раді внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

 

Сільській голова                              В. М. Воронова.                                         

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

   Тридцять перша   сесія

    Р І Ш Е Н Н Я

Від  30.10.2018    року

Про дозвіл Скляренку Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для    будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)    по вул. ----.

Розглянувши заяву гр. Скляренка Миколи Івановича  про надання у власність земельної ділянки орієнтовною загальною площею 0.25 га із земель комунальної власності  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:---------,     керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл  Скляренку Миколі Івановичу на виготовлення  технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)      орієнтовною площею 0.25 га за адресою:   ---------.

 

Сільський голова                            В.М. Воронова.                            

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Гамаліївська сільська рада

 Сьоме скликання

Тридцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Від 30.10.2018 року

 

Про дозвіл на розроблення документації із землеустрою.

 

Керуючись ст. 12,83,122,123,134 Земельного кодексу України, ст.13,15,18 Закону України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Гамаліївської сільської ради за кадастровими номерами 5925381000:02:001:0021, 5925381000:02:002:0084, 5925381000:01:004:0269, 5925381000:02:002:1038, 5925381000:02:001:0075, 5925381000:01:004:0344, 5925381000:02:001:0034, 5925381000:01:005:0045, 5925381000:01:004:0306 з метою продажу права оренди на конкурсних засадах (земельних торгах) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01), розташованих за межами населених пунктів на території Гамаліївської сільської ради.
  2. Доручити сільському голові підписати із землевпорядною організацією договір про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

Сільський головаВ.М. Воронова