Розпорядження сільського голови

 

 

 

 

 

 

 

ГАМАЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

 

              27 січня 2020 року        с.Гамаліївка                              №5

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

 

                Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів  про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року №19, зі змінами) та від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення 42 сесії сільської ради сьомого скликання від 18.12.2019 року «Про бюджет сільський бюджет  на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік, що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

1.2. КПКВКМБ 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти;

1.3. КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення;

1.4. КПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів;

1.5. КПКВКМБ 0116013 Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;

1.6. КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

1.7  КПКВКМБ 0117691 Виконання заходів за рахунок цільового фонду, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади;

1.8 КПКВКМБ  0118312 Утилізація відходів;

1.9 КПКВКМБ  0119770 інші субвенції з місцевого бюджету.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 Сільський голова                    В.М.Воронова