Прогноз сільського бюджету на 2021 - 2022 роки

ПРОГНОЗ

сільського бюджету  Гамаліївської сільської ради на 2021 та 2022 роки

 

       Прогноз сільського бюджету Гамаліївської сільської ради на 2021 – 2022 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів  та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), інших законодавчих актів та галузевих регіональних програм.

Основними завданнями Прогнозу є:

         підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

         посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку сіл Гамаліївка та Гукове,  індикативні прогнозні показники сільського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків , взаємовідносин районного і сільського бюджетів. Прогноз сільського бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогнозні показники сільського бюджету на 2021 та 2022 роки є основою для складання сільською радою планів своєї діяльності та формування показників проектів сільського  бюджету на 2021 рік та 2022 рік.

Під час визначення обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2020 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки за сценарієм І, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 883);

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

 

      До макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки за сценарієм І, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 883), який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки, відносяться:

 

При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2018-2019 роки та прогнозні показники на 2020 рік.

      Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2021 рік розрахований у сумі 1146911,00 гривень,  спеціального фонду - 17826,00 гривень.

      У 2022 році  прогнозується отримати  доходи до загального фонду сільського бюджету у  сумі 1205403,00 гривень та до спеціального фонду –18787,00 гривень.

      Надходження власних та закріплених доходів  спеціального фонду на 2021 рік  обраховані у  сумі 1474,00 гривень, на 2022 рік – 1549,00 гривень.

      .Видатки сільського бюджету на 2021 та 2022 роки

      Прогноз видатків сільського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів до бюджету.

Органи місцевого самоврядування

     Пріоритетними завданнями виконавчого комітету сільської ради є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2021 - 2022 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

Освіта

     Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу громадян с.Гамаліївка до якісної освіти.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

З огляду на те, що у с. Гамаліївка відсутні навчально-виховні заклади I –III ступенів планується здійснення видатків сільського бюджету на забезпечення безоплатного підвозу дітей шкільного віку до закладів освіти м.Шостка. Потенційна кількість школярів у 2021 та 2022 роках збільшиться і буде складати 40 дітей.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

          Відповідно до програми соціально захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Гамаліївка, Гукове на 2019-2020 роки,  принятої Гамаліївською сільською радою  32 сесією сьомого скликання 14 грудня 2018 року, у 2021-2022 роки планується надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, пільговій категорії , зокрема, учасникам АТО, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, воїнам – афганцям. Передбачається підтримка інвалідів, допомога на поховання, лікування, постраждалим  від пожежі.

Культура

      Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення збереження культурних надбань, створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

- забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості.

Забеспечення населення якісною питною водою

Враховуючи законодавство України про забезпечення населення якісною питною водою, передбачається у 2021 та 2022 роки, виділення коштів з бюджету сільської ради на лабораторні дослідження питної води з 2 артсвердловин, водогонів (5,4 км), а також із 18 шахтних колодязів громадського користування.

                   Благоустрій населених пунктів

          Благоустрій населених пунктів сільської ради є одним із пріоритетних

завдань при плануванні бюджету на 2021-2022 роки. З метою наведення чистоти на території сіл Гамаліївка та Гукове ( прибирання кладовищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, упорядкування придорожніх та прибережних смуг, облаштування адміністративних прибудинкових територій

тощо) планується витрата коштів на організацію громадських робіт. Передбачаються витрати на очищення комунальних доріг від снігу (взимку) та косіння бур’янів (влітку). Вулиці с.Гамаліївка освітлені 40-ма ліхтарями, враховані витрати на подальше функціонування вуличного освітлення.

                      Утилізація відходів

          Важливим завданням на 2021 та 2022 роки є вивезення та утилізація твердих побутових відходів. Буде здійснюватися договірна співпраця з ПП «Броус», щодо вивезення  ТПВ на полігон м.Шостки.

Міжбюджетні трансферти

    З метою збереження медичних закладів, які надають послуги з охорони здоров’я на території сіл Гамаліївка та Гукове, з бюджету Гамаліївської сільської ради планується надання субвенції до районного бюджету на 2021 та 2022 роки  для утримання  Гамаліївського ФАПу та Гуковського ФП, зокрема, на заробітну плату фельдшера та молодшої медичної сестри.

    Сільський голова                              В.М.Воронова