Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік

                                  У К Р А Ї Н А

                    Гамаліївська    сільська      рада

                          Сьомого      скликання

                            Тридцять друга  сесія  

                                Р І Ш Е Н Н Я

     від  14.12.2018 року

    Про внесення змін до сільського  бюджету

     на 2018 рік.

             Керуючись  пунктом 23,27  статті 26  Закону України     “Про   місцеве   самоврядування     в   Україні”  ,  сільська рада

                                    В И Р І Ш И Л А  :

             Внести до бюджету сільської ради на 2018 рік  наступні зміни:

1.Зробити перерозподіл доходної частини сільського бюджету по загальному фонду(додаток №1).

2.Зменшити видатки загального фонду

 по КПК:0150 – КЕКВ:2273 на1000грн.; КПК:6030  - КЕКВ:2240 на 8200грн.,по КПК:7350-КЕКВ:2240 на 30000грн.; по КПК:8130 -КЕКВ:2240 на 4000грн.

3.Збільшити видатки загального фонду:

по КПК:0150  - КЕКВ:2111 на 35000грн.; КЕКВ:2120 на 7200грн.

по КПК:6030 – КЕКВ:2273 на 1000грн.(додаток №2).

4.Відповідно до частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України не підлягають перерахуванню в останній робочий день бюджетного періоду  до районного бюджету не використані протягом 2018 року залишки коштів іншої субвенції передбаченої районному бюджету на надання пільг окремих категорій громадян з оплати послуг зв’язку та на капітальний ремонт гамма-терапевтичних апаратів з повною заміною джерел іонізуючого випромінювання для Обласного комунального закладу Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер з метою покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

5. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни у бюджет сільської ради на 2018 рік.

6. Додаток №1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів, планування та обліку.

 

 

        Сільський голова                        В.М.Воронова

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

                       

 

                            

сільський

назва  бюджету                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до рішення сесії №32 від 14.12.2018р.

 

                                                           Довідка

 

                    про зміни до річного розпису доходів місцевого

                    бюджету Гамаліївської сільської ради на 2018 рік.

 

Код бюджетної

Класифікаціїдоходів

 

 

                             

 

Найменування доходів

 

 

 

 

           Сума  змін  ( + , - )

Загальний     Спеціал.    

 Фонд           фонд                Разом

                                                             

 

    

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

24000                                                       24000

1404000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

-1000                                                         -1000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1500                                                    1500

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

4500                                                   4500

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

6150                                                           6150

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

-70000                                                     -70000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

6000                                                           6000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

8000                                                           8000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

-21000                                                     -21000

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

42000                                                       42000

22090400

Державне мито,що сплачується за видачу  та оформлення документів

-150                                                   - 150

 

 

0                                                           0

                      

                              Головний бухгалтер                                 Л.М.Довжна

 

                                                                                                                                                                                               Додаток №2

                                                                                                                                                                                

 

                                      Зміни до сільського бюджету на 2018 рік

                               «До рішення сесії №32  від 14 грудня 2018 року»

 

КПК

Найменування КПК

КЕКВ

Сума збільшення, або зменшення видатків (грн.)

Загальний фонд

Спеціальний в т.ч. бюджет               фонд           розвитку

0150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

2111

35000

 

 

 

2120

7200

 

 

 

2273

-1000

 

6030

Організація благоустрію населених пунктів

2240

-8200

 

 

 

2273

1000

 

7350

Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

2240

-30000

 

8130

Забеспечення діяльності місцевої пожежної охорони

2240

-4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

0

 

                        

 

 

 

 

      Головний бухгалтер                                               Л.М.Довжна