додаток 2 до прогнозу бюджету на 2021 - 2022 роки

                   
Прогноз видатків сільсьокго бюджету Гамаліївської сільської ради на 2020-2022 роки        
            (грн.)        
                       
Код Видатки бюджету, розпорядники коштів 2020 рік 2021 рік 2022 рік  
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
  Гамаліївська сільська рада                    
0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 878 486,0   878 486,0 925 046 0 925 046 972 223 0 972 223  
0111162 Інші прорами та заходи  у сфері освіти          33 048,0    33 048,0 34 800 0 34 800 36 575 0 36 575  
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення 13 800,0   13 800,0 14 531 0 14 531 15 272 0 15 272  
0114060 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів 43 150,0   43 150,0 45 437 0 45 437 47 754 0 47 754  
0116013 Забеспечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 8 000,0   8 000,0 8 424 0 8 424 8 854 0 8 854  
0116030 Організація благоустрію населених пунктів 52 700,0 1 400,0 54 100,0 55 493 1 474 56 967 58 323 1 549 59 872  
0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади   5 500,0 5 500,0 0 5 792 5 792 0 6 087 6 087  
0118312 Утилізація відходів   10 000,0 10 000,0   10 560 10 560 0 11 151 11 151  
            0   0 0    
            0   0 0    
  Разом 1 029 184,0 16 900,0 1 046 084,0 1 083 731,0 17 826,0 1 101 557 1 139 001 18 787 1 157 788  
0119700 Інші субвенції з місцевого бюджету 60 000,0   60 000,0 63 180 0 63 180 66 402 0 66 402  
            0   0 0    
  РАЗОМ ВИДАТКІВ сільського бюджету 1 089 184,0 16 900,0 1 106 084,0 1 146 911,0 17 826,0 1 164 737 1 205 403 18 787 1 224 190  
                       
  Сільський голова                  В.М. Воронова