додаток 1 до прогнозу бюджету на 2021 - 2022 роки

ДОХОДИ   СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ Гамаліївської сільської ради  2020-2021 РОКИ        
              (грн.)        
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 2020 рік 2021 рік 2022 рік  
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
 
1 2 3 4 5=(гр.3+гр.4) 6 7 8=(гр.6+гр.7) 6 7 8=(гр.6+гр.7)  
1E+07 Податкові надходження  1080714,0 10000,0 1090714,0 1137992 10530 1148522 1196029 11067 1207096  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 150000,0   150000,0 157950   157950 166005   166005  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревени, заготовленої в порядку рубок головного користування 150000,0   150000,0 157950   157950 166005   166005  
14040000 Внутрішні податки на товари та послуги 10000,0   10000,0 10530   10530 11067   11067  
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів 10000,0   10000,0 10530   10530 11067   11067  
1,8E+07 Місцеві податки 920714,0   920714,0 969512   969512 1018957   1018957  
1,8E+07 Податок на майна 627950,0   627950,0 661231   661231 694954   694954  
18010200 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1000,0   1000,0 1053   1053 1107   1107  
18010300 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості 10000,0   10000,0 10530   10530 11067   11067  
18010400 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 40000,0   40000,0 42120   42120 44268   44268  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 170950,0   170950,0 180010   180010 189191   189191  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 300000,0   300000,0 315900   315900 332011   332011  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 6000,0   6000,0 6318   6318 6640   6640  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 100000,0   100000,0 105300   105300 110670   110670  
1,8E+07 Єдиний податок 292764,0   292764,0 308280   308280 324002   324002  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 40000,0   40000,0 42120   42120 44268   44268  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 100000,0   100000,0 105300   105300 110670   110670  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%  152764,0   152764,0 160860   160860 169064   169064  
1,9E+07 Інші податки та збори   10000,0 10000,0   10560 10560   11151 11151  
19010000 Єкологічний податок   10000,0 10000,0   10560 10560   11151 11151  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   10000,0 10000,0   10560 10560   11151 11151  
2E+07 Неподаткові надходження  6840,0 1400,0 8240,0 7203 1474 8677 7570 1549 9119  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3420,0   3420,0 3601   3601 3785      
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1200,0   1200,0 1264   1264 1328   1328  
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 2220,0     2338     2457      
22080400 Плата за оренду  майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 2220,0   2220,0 2338   2338 2457   2457  
2,2E+07 Державне мито 5050,0   5050,0 5318     5589   5589  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів 5000,0     5265     5534   5534  
22090400 Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням паспортів 50,0     53     55   55  
2,5E+07 Власні надходження бюджетних установ   1400,0 1400,0 0 1474 1474 0 1549 1549  
2,5E+07 Інші джерела надходжень бюджетних установ   1400,0 1400,0   1474 1474   1549 1549  
2,5E+07 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб   1400,0 1400,0   1474 1474   1549 1549  
5E+07 Інші фонди   5500,0 5500,0   5792 5792   6087 6087  
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   5500,0 5500,0   5792 5792   6087 6087  
Всього доходів 1089184,0 16900,0 1106084,0 1146911 17826 1164737 1205403 18787 1224190  
                       
                      Сільський голова                                             В.М. Воронова