8312

                              ЗАТВЕРДЖЕНО  
                              Наказ Міністерства фінансів України  
                              17 липня 2015 року N 648  
                              (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
                              від 17 липня 2018 року N 617)  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019__ - 2021_ РОКИ індивідуальний (Форма 2019_-2)  
1. Гамаліївська сільська рада (0)(1)  
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
2. Гамаліївська сільська рада (0)(1)  
                                            (найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
3. Утилізація відходів (0) (_1) (_1) (_8_) (_3) (_1_) (_2_)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
                                 
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:  
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;  
Забеспечення вивозу твердих побутових відходів  
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;  
Збирання та вивезення твердих побутових  відходів  
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від12.12.2017року "Про програму соціально та економічного розвитку сіл Гамаліївка та Гукове   
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)  
Наказ Міністерства  фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів".  
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017_ - 2019_ роках:  
(грн)                              
Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  Надходження із загального фонду бюджету   Х Х     Х Х     Х Х        
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х            
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х 5112   5112 Х 10000   10000 Х 10000   10000      
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х       Х            
  УСЬОГО   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
                                 
2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                                
                                 
Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
  Надходження із загального фонду бюджету   Х       Х                  
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                    
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х 10000   10000 Х 10000   10000              
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   10000   10000   10000   10000              
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х                    
  УСЬОГО   10000   10000   10000   10000              
                                 
                                 
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:      
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:      
(грн)                                
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
2240 Оплата послуг крім комунальних   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
                                 
  УСЬОГО   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
                                 
                                 
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:      
(грн)                                
                                 
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
                                 
                                 
  УСЬОГО                              
                                 
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                                
                                 
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
2240 Оплата послуг крім комунальних   10000   10000   10000   10000              
                                 
  УСЬОГО   10000   10000   10000   10000              
                                 
                                 
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                                
                                 
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
                                 
                                 
                                 
  УСЬОГО                              
                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:      
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:      
(грн)                                
                                 
N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  Збирання та вивезення твердих побутових відходів   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
                                 
  УСЬОГО   5112   5112   10000   10000   10000   10000      
                                 
                                 
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                                
                                 
N  з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
  Збирання та вивезення твердих побутових відходів   10000   10000   10000   10000              
                                 
  УСЬОГО   10000   10000   10000   10000              
                                 
8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:        
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:        
(грн)                                
                                 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)        
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(11 + 12)
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
  затрат                              
  обсяг видатків грн. кошторис   5112 5112   10000 10000   10000 10000        
  продукту                              
  обсяг вивезення несанкціонованих сміттязвалищ куб.м згідно обліку   61,27 61,27   130 130   130 130        
  ефективності                              
  середня вартість вивезення сміття грн. калькуляція   83,43 83,43   76,93 76,93   76,93 76,93        
  якості                              
  рівень виконання по вивозу несанкціонованих сміттєзвалищ відсоток розрахунок   100 100   100 100   100 100        
                                 
                                 
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:              
(грн)                                
                                 
                                 
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
  затрат                              
  обсяг видатків грн. кошторис   10000 10000   10000 10000              
  продукту                              
  обсяг вивезення несанкціонованих сміттязвалищ куб.м згідно обліку   125 125   119 119              
  ефективності                              
  середня вартість вивезення сміття грн. калькуляція   80 80   84 84              
  якості                              
  рівень виконання по вивозу несанкціонованих сміттєзвалищ відсоток розрахунок   100 100   100 100              
                                 
9. Структура видатків на оплату праці:            
(грн)                                
                                 
Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11            
                                 
                                 
УСЬОГО                                
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х           Х              
                                 
                                 
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:  
                                 
N  з/п Категорії працівників 20__ рік (звіт) 20__ рік (план) 20__ рік 20__ рік 20__ рік  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
                                 
  УСЬОГО                              
  з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х     Х Х     Х   Х   Х    
                                 
                                 
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:          
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:          
(грн)          
           
                                 
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)          
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р.   5112 5112   10000 10000   10000 10000          
  УСЬОГО     5112 5112   10000 10000   10000 10000          
                                 
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:                
(грн)                                
                                 
N  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)                
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
               
1 2 3 4 5 6 7 8 9                
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р.   10000 10000   10000 10000                
  УСЬОГО     10000 10000   10000 10000                
                                 
                                 
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:        
(грн)                                
                                 
                                 
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)        
спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
                                 
                                 
                                 
                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.              
14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:              
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:              
(грн)                                
                                 
                                 
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки /  надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання
 (4 + 6)
             
загального фонду спеціального фонду              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
                                 
                                 
  УСЬОГО                              
                                 
                                 
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2021 роках:          
(грн)                                
                                 
                                 
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік 20__ рік          
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
 (4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
         
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
                                 
                                 
  УСЬОГО                              
                                 
                                 
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2021 роках:                
(грн)                                
                                 
                                 
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                
1 2 3 4 5 6 7 8 9                
                                 
                                 
  УСЬОГО                              
                                 
                                 
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.                
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.                
                                 
Сільський голова         В.М.Воронова                
      (підпис)     (прізвище та ініціали)                
Головний бухгалтер         Л.М.Довжна                
      (підпис)     (прізвище та ініціали)