6030

                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                              Наказ Міністерства фінансів України
                              17 липня 2015 року N 648
                              (у редакції наказу Міністерства фінансів України
                              від 17 липня 2018 року N 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019__ - 2021_ РОКИ індивідуальний (Форма 2019_-2)
1. Гамаліївська сільська рада (0)(1)
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Гамаліївська сільська рада (0)(1)
                                            (найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Організація благоустрію населених пунктів (0) (_1) (_1) (_6_) (_0) (_3_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                               
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрію сіл 
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Забеспечення благоустрію  території сіл 
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807-1V зі змінами
Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від12.12.2017року "Про програму соціально та економічного розвитку сіл Гамаліївка та Гукове 
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)
Наказ Міністерства  фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017_ - 2019_ роках:
(грн)                            
Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 40457 Х Х 40457 88426 Х Х 88426 43278 Х Х 43278    
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
25020200 Від підприєств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числ відчудження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктівнерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб   4426   4426   7807   7807   1400   1400    
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х       Х          
  УСЬОГО 40457 4426   44884 88426 7807   96233 43278 1400   44678    
                               
2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 46861 Х   46861 51214 Х   51214            
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
25020200 Від підприєств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числ відчудження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктівнерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб   1400   1400   1400   1400            
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х                  
  УСЬОГО 46861 1400   48261 51214 1400   52614            
                               
                               
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:    
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 7257 3628   10885 11169 4349   15518 13119     13119    
2120 Нарахування на заробітну плату 1597 798   2395 2457 958   3415 2887     2887    
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 3465     3465 4000 2500   6500 2000 1400   3400    
2240 Оплата послуг крім комунальних 19719     19719 58000     58000 12000     12000    
2273 Оплата електроенергії 8420     8420 12800     12800 13272     13272    
  УСЬОГО 40 458 4426   44 884 88426 7807   96233 43278 1400   44678    
                               
                               
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                               
  УСЬОГО                            
                               
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
2111 Заробітна плата 13821     13821 14881     14881            
2120 Нарахування на заробітну плату 3041     3041 3274     3274            
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2200 1400   3600 2500 1400   3900            
2240 Оплата послуг крім комунальних 13200     13200 14500     14500            
2273 Оплата електроенергії 14599     14599 16059     16059            
  УСЬОГО 46861 1400   48261 51214 1400   52614            
                               
                               
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
                               
  УСЬОГО                            
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 7257 3628   10885 11169 4349   15518 13119     13119    
2120 Нарахування на заробітну плату 1597 798   2395 2457 958   3415 2887     2887    
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 3465     3465 4000 2500   6500 2000 1400   3400    
2240 Оплата послуг крім комунальних 19719     19719 58000     58000 12000     12000    
2273 Оплата електроенергії 8420     8420 12800     12800 13272     13272    
  УСЬОГО 40 458 4426   44 884 88426 7807   96233 43278 1400   44678    
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
N  з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
2111 Заробітна плата 13821     13821 14881     14881            
2120 Нарахування на заробітну плату 3041     3041 3274     3274            
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2200 1400   3600 2500 1400   3900            
2240 Оплата послуг крім комунальних 13200     13200 14500     14500            
2273 Оплата електроенергії 14599     14599 16059     16059            
  УСЬОГО 46861 1400   48261 51214 1400   52614            
8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:      
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:      
(грн)                              
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
  затрат                            
  витрати на благоустрій грн. кошторис 40458 4426 44884 88426 7807 96233 43278 1400 44678      
  кількість кладовищ од внутрішній облік 2   2 2   2 2   2      
  кількість залучених  працівників до робіт тимчасового характеру  од внутрішній облік 7   7 11   11 8   8      
  кількість ліхтарів вуличного освітлення  од внутрішній облік 37   37 37   37 37   37      
  протяжність дорожнього полотна,що облуговується км внутрішній облік 7,9   7,9 7,9   7,9 7,9   7,9      
  продукту                            
  кількість КТП ,що будуть обслуговуваться з освітлення од внутрішній облік 6   6 6   6 6   6      
  площа дорожнього полотна,що буде обслуговуватись (чистка снігу) км внутрішній облік 7,9   7,9 7,9   7,9 7,9   7,9      
  витрати на встановлення одного ліхтаря грн. розрахунок 400   400 429   429 500   500      
  середня вартість очищення вулиць 1кв.м шляхів грн. розрахунок 7,9   7,9 7,9   7,9 7,9   7,9      
  якості                            
  відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць відс розрахунок 100   100 100   100 100   100      
  відсоток виконаних робіт по очищенню вулиць відс. розрахунок 100   100 100   100 100   100      
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:            
(грн)                              
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  затрат                            
  витрати на благоустрій грн. кошторис 46861 7807 54668 51214 1400 52614            
  кількість кладовищ од внутрішній облік 2   2 2   2            
  кількість залучених  працівників до робіт тимчасового характеру  од внутрішній облік 8   8 8   8            
  кількість КТП вуличного освітлення  од внутрішній облік 37   37 37   37            
  протяжність дорожнього полотна,що облуговується км внутрішній облік 7,9   7,9 7,9   7,9            
  продукту                            
  кількість КТП ,що будуть обслуговуваться з освітлення од внутрішній облік 6   6 6   6            
  площа дорожнього полотна,що буде обслуговуватись (чистка снігу) км внутрішній облік 7,9   7,9 7,9   7,9            
  витрати на встановлення одного ліхтаря грн. розрахунок 550   550 600   600            
  середня вартість очищення вулиць 1кв.м шляхів грн. розрахунок 7,9   7,9 7,9   7,9            
  якості                            
  відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць відс розрахунок 100   100 100   100            
1 відсоток виконаних робіт по очищенню вулиць відс. розрахунок 100   100 100   100            
                               
9. Структура видатків на оплату праці:          
(грн)                              
                               
Найменування 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект) 2020__ рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)          
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
Підсобний робітник громадські роботи 7 4 11 8 8 4 8 4 8 4          
УСЬОГО                              
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х           Х            
                               
                               
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
                               
N  з/п Категорії працівників 20__ рік (звіт) 20__ рік (план) 20__ рік 20__ рік 20__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
  УСЬОГО                            
  з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х     Х Х     Х   Х   Х  
                               
                               
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:        
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:        
(грн)        
         
                               
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)        
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р. 40 458 4426 44 884 88426 7807 96233 43278 1400 44 678        
  УСЬОГО   40 458 4426 44 884 88426 7807 96233 43278 1400 44 678        
                               
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                              
                               
N  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р. 46861 1400 48261 51214 1400 52614              
  УСЬОГО   46861 1400 48261 51214 1400 52614              
                               
                               
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:      
(грн)                              
                               
                               
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)      
спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
                               
                               
                               
                               
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.            
14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:            
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:            
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки /  надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання
 (4 + 6)
           
загального фонду спеціального фонду            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2021 роках:        
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік 20__ рік        
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
 (4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
       
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2021 роках:              
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості              
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.              
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.              
                               
Сільський голова         В.М.Воронова              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)              
Головний бухгалтер         Л.М.Довжна              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)