4060

                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                              Наказ Міністерства фінансів України
                              17 липня 2015 року N 648
                              (у редакції наказу Міністерства фінансів України
                              від 17 липня 2018 року N 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019__ - 2021_ РОКИ індивідуальний (Форма 2019_-2)
1. Гамаліївська сільська рада (0)(1)
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Гамаліївська сільська рада (0)(1)
                                            (найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0) (_1) (_1) (_4_) (_0) (_6_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                               
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Організації культурного дозвілля населення
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення сесії сільської ради сьомого скликання від12.12.2017року "Про програму соціально та економічного розвитку сіл Гамаліївка та Гукове 
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)
Наказ Міністерства  фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017_ - 2019_ роках:
(грн)                            
Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 30105 Х Х 30105 33734 Х Х 33734 36922 Х Х 36922    
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х       Х          
  УСЬОГО 30105     30105 33734     33734 36922     36922    
                               
2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 38170 Х   38170 40035 Х   40035            
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х                  
  УСЬОГО 38170     38170 40035     40035            
                               
                               
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:    
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 24430     24430 27338     27338 30000     30000    
2120 Нарахування на заробітну плату 5375     5375 6032     6032 6600     6600    
2273 Оплата електроенергії 300     300 364     364 322     322    
  УСЬОГО 30 105       33734     33734 36922     36922    
                               
                               
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                               
  УСЬОГО                            
                               
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
2111 Заробітна плата 31000     31000 32500     32500            
2120 Нарахування на заробітну плату 6820     6820 7150     7150            
2273 Оплата електроенергії 350     350 385     385            
  УСЬОГО 38170     38170 40035     40035            
                               
                               
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
                               
  УСЬОГО                            
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 24430     24430 27338     27338 30000     30000    
2120 Нарахування на заробітну плату 5375     5375 6032     6032 6600     6600    
2273 Оплата електроенергії 300     300 364     364 322     322    
  УСЬОГО 30 105     30 105 33734     33734 36922     36922    
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
N  з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
2111 Заробітна плата 31000     31000 32500     32500            
2120 Нарахування на заробітну плату 6820     6820 7150     7150            
2273 Оплата електроенергії 350     350 385     385            
  УСЬОГО 38170     38170 40035     40035            
8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:      
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:      
(грн)                              
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
  затрат                            
  кількість клубів од внутрішній облік 1   1 1   1 1   1      
  середнє число окладів од штатний розпис 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   0,5      
  кількість гуртків од клубні формування 3   3 3   3 3   3      
  видатки на забеспечення діяльності клубу грн кошторис 30105   30105 33734   33734 36922   36922      
  продукту                            
  кількість відвідувачив од внутрішній облік 600   600 744   744 750   750      
  кількість заходів, які забеспечують організацію культурного дозвілля населення од внутрішній облік 21   21 23   23 25   25      
  Ефективність                            
  середні витрати на проведення одного заходу грн видатки з.ф./к-ть заходів 50,18   50,18 45,3   45,3 49,22   49,22      
  якості                            
  динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього пеоріоду відс розрахунок 100   100 100   100 100   100      
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:            
(грн)                              
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  затрат                            
  кількість клубів од внутрішній облік 1   1 1   1            
  середнє число окладів од штатний розпис 0,5   0,5 0,5   0,5            
  кількість гуртків од клубні формування 3   3 3   3            
  видатки на забеспечення діяльності клубу грн кошторис 38170   38170 40035   40035            
  продукту                            
  кількість відвідувачив од внутрішній облік 750   750 750   750            
  кількість заходів, які забеспечують організацію культурного дозвілля населення од внутрішній облік 24   24 25   25            
  Ефективність                            
  середні витрати на проведення одного заходу грн видатки з.ф./к-ть заходів 50,89   50,89 53,38   53,38            
  якості                            
  динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього пеоріоду відс розрахунок 100   100 100   100            
                               
                               
                               
9. Структура видатків на оплату праці:          
(грн)                              
                               
Найменування 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект) 2020__ рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)          
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
Обовязкові виплати 20766   23303   25600   26000   26900            
в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення 1527   1681   1833   2000   2500            
вислуга 3664   4035   4400   5000   5600            
УСЬОГО 24430   27338   30000   31000   32500            
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х           Х            
                               
                               
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
                               
N  з/п Категорії працівників 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (план) 2019__ рік 2020__ рік 2021__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Завідуюча клубом 0,5 0,5     0,5 0,5     0,5   0,5   0,5  
  УСЬОГО                            
  з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х     Х Х     Х   Х   Х  
                               
                               
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:        
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:        
(грн)        
         
                               
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)        
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р. 30 105   30 105 33734   33734 36922   36 922        
  УСЬОГО   30 105   30 105 33734   33734 36922   36 922        
                               
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:              
(грн)                              
                               
N  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
1 Програма соціально економічного розвитку рішення сесії№22від12.12.17р. 38170   38170 40035   40035              
  УСЬОГО   38170   38170 40035   40035              
                               
                               
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:      
(грн)                              
                               
                               
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)      
спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
                               
                               
                               
                               
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.            
14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:            
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:            
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки /  надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання
 (4 + 6)
           
загального фонду спеціального фонду            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2021 роках:        
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік 20__ рік        
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
 (4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
       
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2021 роках:              
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості              
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.              
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.              
                               
Сільський голова         В.М.Воронова              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)              
Головний бухгалтер         Л.М.Довжна              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)