0150

                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                              Наказ Міністерства фінансів України
                              17 липня 2015 року N 648
                              (у редакції наказу Міністерства фінансів України
                              від 17 липня 2018 року N 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)
1.Гамаліївська  сільська рада (0)(1)
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Гамаліївська сільська рада (0)(1)
                                            (найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності сільської ради (0) (_1) (_1) (_0_) (_1) (_5_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                               
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Організаційне,інфомаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності сільської ради
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010№1147"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їч виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)
Наказ Міністерства  фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017_ - 2019_ роках:
(грн)                            
Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 726491 Х Х 726491 841610 Х Х 841610 841035 Х Х 841035    
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х          
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х       Х          
  УСЬОГО 726491     726491 841610     841610 841035     841035    
                               
2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 845182 Х   845182 853838 Х   853838            
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х                  
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х                  
  УСЬОГО 845182     845182 853838     853838            
                               
                               
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:    
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
2111 Заробітна плата 572 865     572865 647750     647750 659000     659000    
2120 Нарахування на заробітну плату 129582     129582 147400     147400 150030     150030    
2210 Предмети,матеріал,.обладнання та інвентар 10608     10608 16050     16050 7120     7120    
2240 Оплата послуг крім комунальних 2523     2523 16570     16570 11130     11130    
2250 Відатки на відрядження 2774     2774 1440     1440 1600     1600    
2273 Оплата електроенергії 8136     8136 12393     12393 12148     12148    
2800 Інші поточні видатки         7     7 7     7    
  УСЬОГО 726 491     726491 841610     841610 841035     841035    
                               
                               
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
2111 Заробітна плата 661960     661960 667460     667460            
2120 Нарахування на заробітну плату 150983     150983 152783     152783            
2210 Предмети,матеріал,.обладнання та інвентар 8620     8620 8620     8620            
2240 Оплата послуг крім комунальних 9650     9650 9670     9670            
2250 Відатки на відрядження 600     600 600     600            
2273 Оплата електроенергії 13362     13362 14698     14698            
2800 Інші поточні видатки 7     7 7     7            
  УСЬОГО 845182     845182 853838     853838            
                               
                               
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:    
(грн)                              
                               
N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Забеспечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 726 491     726491 841610     841610 841035     841035    
                               
  УСЬОГО 726491     726491 841610     841610 841035     841035    
                               
                               
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:            
(грн)                              
                               
N  з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Забеспечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 845182     845182 853838     853838            
                               
  УСЬОГО 845182     845182 853838     853838            
                               
8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:      
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:      
(грн)                              
                               
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)      
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(11 + 12)
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
  затрат                            
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4   4 4   4 4   4      
  продукту                            
  кількість отриманих  листів,звернень,заяв,скарг од внутрішній облік 580   580 475   475 500   500      
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од внутрішній облік 147   147 165   165 175   175      
  ефективності                            
  кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника од внутрішній облік 145   145 118,7   118,7 125   125      
  кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од од 36,8   36,8 41   41 43,8   43,8      
  якості                            
  Витрати на  утримання однієї штатної одиниці тис.грн кошторис 181,6   181,6 210,4   210,4 210,3   210,3      
                               
                               
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:            
(грн)                              
                               
                               
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020__ рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  затрат                            
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4   4 4   4            
  продукту                            
  кількість отриманих  листів,звернень,заяв,скарг од внутрішній облік 510   510 520   520            
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од внутрішній облік 157   157 160   160            
  ефективності                            
  кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг од внутрішній облік 127,5   127,5 130   130            
  кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од од 39,3   39,3 40   40            
  якості                            
  Витрати на  утримання однієї штатної одиниці тис.грн кошторис 211,3   211,3 213,5   213,5            
                               
9. Структура видатків на оплату праці:          
(грн)                              
                               
Найменування 2017__ рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019__ рік (проект) 2020_ рік (прогноз) 2021_ рік (прогноз)          
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          
Обов6язкові виплати 175100   215800   251257   254217   259717            
 в т.ч.за окладами 164000   204400   228636   231596   237096            
Стимулюючи доплати та надбавки 41000   44700   167700   167700   167700            
Премії 293265   298350   153000   153000   153000            
Матеріальна допомога 63500   88900   87043   87043   87043            
УСЬОГО 572865   647750   659000   661960   667460            
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х           Х            
                               
                               
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
                               
N  з/п Категорії працівників 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (план) 2019__ рік 2020__ рік 2021__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Штатні одиниці 4 4     4 4     4   4   4  
  УСЬОГО                            
  з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х     Х Х     Х   Х   Х  
                               
                               
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:        
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:        
(грн)        
         
                               
N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект)        
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                               
  УСЬОГО                            
                               
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:              
(грн)                              
                               
N  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2020__ рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)              
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017__ - 2019__ роках:      
(грн)                              
                               
                               
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2017__ рік (звіт) 2018__ рік (затверджено) 2019__ рік (проект) 2020__ рік (прогноз) 2021__ рік (прогноз)      
спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
                               
                               
                               
                               
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019__ - 2021__ роки.            
14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2019__ роках:            
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:            
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки /  надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання
 (4 + 6)
           
загального фонду спеціального фонду            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ - 2018__ роках:        
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2017__ рік 2018__ рік        
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
 (4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
       
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
3) дебіторська заборгованість у 2017_ - 2018__ роках:              
(грн)                              
                               
                               
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2017__ Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості              
1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                               
                               
  УСЬОГО                            
                               
                               
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019__ році.              
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020__ - 2021__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018__ році, та очікувані результати у 2019__ році.              
                               
Сільський голова         В.М.Воронова              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)              
Головний бухгалтер         Л.М.Довжна              
      (підпис)     (прізвище та ініціали)