Форма 2019-1

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
                17 липня 2015 року N 648
                (у редакції наказу Міністерства фінансів України
                від 17 липня 2018 року N 617)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021__ РОКИ загальний (Форма 2019-1)
1. Гамаліївська сільська рада (_0_)  (_1_)
                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)              
                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Відповідальний виконавець Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 2017 рік
(звіт)
2018 рік
(затверджено)
2019 рік
(проект)
2020 рік
(прогноз)
2021 рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
110150 Організаційне,інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності сільської ради  сільська рада 111 726491 841610 841035 845182 853838
111162 Інші програми та заходи у сфері освіти  сільська рада 990 14678 19660 21480 23700 26000
113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення  сільська рада 1090 6300 11000 8500 9000 10000
114060 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів  сільська рада 828 30105 33734 36922 38170 40035
116013 Забеспечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства  сільська рада 620 4981 8860 10000 11000 12000
116030 Організація благоустрію населених пунктів  сільська рада 620 40457 88426 43278 46861 51214
  УСЬОГО     823012 1003290 961215 973913 993087
                 
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)                
                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Відповідальний виконавець Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 2017 рік
(звіт)
2018 рік
(затверджено)
2019 рік
(проект)
2020 рік
(прогноз)
2021 рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
116030 Організація благоустрію населених пунктів  сільська рада 620 4426 7807 1400 1400 1400
118313 Утилізація відходів  сільська рада 512 5112 10000 10000 10000 10000
  УСЬОГО     9538 17807 11400 11400 11400
                 
                 
Сільський голова         В.М.Воронова
      (підпис)     (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер         Л.М.Довжна
      (підпис)     (прізвище та ініціали)